РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

До 1 юли могат да се изпращат коментари по проекта на Областната стратегия за развитие на област Габрово 2014-2020

ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. e публикуван на интернет страницата на Областна администрация Габрово – www.gb.government.bg, раздел „Планов период 2014-2020”

Стратегията е 7-годишен средносрочен документ, разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за регионалното развитие, европейските и националните приоритети.

Всички заинтересовани страни могат да изпращат мотивирани мнения и коментари по съдържанието на стратегията в срок до 01.07.2013 г. на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

След изтичане на предвидения срок и отразяване на постъпилите уместни предложения от заинтересованите страни, предстои приемане на документа от Областния съвет за развитие на област Габрово.

Правителството реши-Николай Григоров става областен управител на Габрово

На свое заседание днес Правителството определи новите областни управители на Плевен, Бургас, Габрово, Ловеч, Видин, Кърджали, Враца, Добрич, Сливен, Смолян и София.

Николай Григоров става областен управител на област с административен център Габрово. Роден е през 1967 г. Има магистратури по история и по стопанско управление от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В момента е управител на „Отвес – консулт” ЕООД. Избиран е за народен представител в 40-ото Народно събрание.

Досегашният губернатор на габровска област Мариян Костадинов заемаше длъжността от август 2009 година до май 2013 година. От момента на освобождаването му постът беше заеман от ВрИД Неделчо Търкаланов.

Публикуван е проект на Областна стратегия за развитие на област Габрово

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на интернет страницата на Областна администрация Габрово – www.gb.government.bg, раздел „Планов период 2014-2020” е публикуван  ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

продължава>

АПИ изпрати до Областния управител официално становище за статуса на подготовка и изпълнение на обект Път ІІІ-5004 „Обходен път на град Габрово от км. 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124,50 и етапна връзка от км. 0+000 до км 3+130

Във връзка със засиления обществен интерес и породените съмнения относно изграждането на обект „Обходен път на град Габрово от км. 0+000 до км 31+000 и тунел под връх Шипка” Областният управител счита за свой изключителен ангажимент да информира обществеността за статуса на подготовка и изпълнение на обект Път ІІІ-5004 „Обходен път на град Габрово от км. 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124,50 и етапна връзка от км. 0+000 до км 3+130.

Във връзка с писмо на Областния управител Мариян Костадинов от 29 април 2013 г. , в което се казва:

 

„…С ясната мисъл, че направеното от последното правителство в посока на реализация на 100 годишната мечта на жителите от региона за осигуряване на оптимална транспортна достъпност в национален аспект, е изключително много, бих желал както да изразя тяхната удовлетвореност, че бяха предприети конкретни действия и изминат дълъг път, в резултат на което е финализирана процедурата по избор на изпълнител, така и да добавя безкрайното учудване от факта, че въпреки приключилата процедура, все още няма подписан договор с избрания изпълнител.

продължава>

ПЪРВА СРЕЩА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ TRACE

ПЪРВА СРЕЩА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ TRACE

Първата среща на проекта TRACE се проведе на 15 и 16-ти април в Пирея, Гърция, организирана от община Пирея, водещ партньор на проекта. На срещата присъстваха представители от осем различни страни (Гърция, България, Италия, Румъния, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина и Австрия).

Двудневното събитие отбеляза официалното начало на проекта. Срещата бе организирана с цел да се преразгледа двугодишния план за работа като отправна точка за дейността по проекта. Срещите ще се провеждат на всеки 6 месеца и ще се организират от нашите партньори.

На срещата обсъдихме основните характеристики на проекта: партньорство, управление на риска, методологичен подход, предизвикателства, целеви групи, заинтересовани страни, цели, резултати, работни пакети и график на изпълнението. Бяха представени и правила и процедури за управление на проекта TRACE: лица за контакти, задачи, комуникация между партньорите (доклади на FLC и СТС), проследяване на проекта, ролята на водещия партньор, ролята на всеки партньор, отчети за дейността за напредъка, срещи по проекти, управленската структура: на проекта, а именно наблюдателен комитет, технически секретариат и ръководство на проекта.

Брошура 1

Брошура 2

 

Още статии...