РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Заседание на областния обществен съвет за превенция на корупцията

 

На 20.02.2013 г. /сряда/ от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Габрово ще се проведе първото редовно заседание за 2013 г. на Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Габрово при следния

В дневния ред е включено:

1. Отчет за дейността на Съвета за 2012 г.

2. Обсъждане и предложения, които да бъдат включени при изготвяне План -програмата на Съвета за 2013 г.

3. Други

На 20 април ще почистваме област Габрово от нерегламентирани сметища

 

За втора поредна година област Габрово се включва в организираната кампания „Да изчистим България за един ден”. На среща на партньорските организации, които активно участваха в организацията на кампанията в Габровска област през 2012, беше представен резултатът от провеждане на инициативата. Мениджърът на проекта Мария Лазарова изнесе данни, според които 232 хил. доброволци са излезли да почистят България, което нарежда страната ни второ място сред всички 96 страни- участнички по света, които реализират инициативата. „Никак не е малко, че 5% от населението ни са готови напълно доброволно да излязат и да работят за промяна на съзнанието ни” – сподели Лазарова. За съжаление резултатът в световен мащаб показва, че страната ни е рекордьор по събрани боклуци – 26 хил. т.

продължава>

Съвместно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ГАБРОВО

 

На 5 февруари 2013 г. от 10.30 ч. в Териториалното статистическо бюро – Габрово ще се проведе съвместно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд.

В дневния ред  на заседанието ще бъдат разгледани темите:

продължава>

Регионалния план за развитие беше представен на заседание на Областния съвет за развитие


Областният съвет за развитие проведе днес своето първо заседание за годината, по време на което началникът отдел „СПКРР в СЦР” и секретар на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район Юзлям Камберова представи проектът на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г.

Регионалния план за развитие /РПР/ е разработен в рамките на проект „Разработване на проект на Регионален план за развитие на СЦР от ниво 2 (2014-2020)” с период на действие 7 години.

Това е документ за стратегическо планиране, който очертава средносрочните цели и приоритети за устойчива регионално и местно развитие на територията на района от ниво 2- обясни Камберова. Планът осъществява връзката и координацията между стратегическите документи за регионално развитие от други нива – национално, областно и общинско.

продължава>

Областният управител присъства на откриването на обновеното отделение по хирургия

Областният управител присъства на откриването на обновеното отделение по хирургия в габровската многопрофилна болница „Д-р Тота Венкова”. Официален гост на събитието беше Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова.

Преди официалното прерязване на лентата директорът на болницата Нели Савчева презентира пътя на реализирания вече проект за  ремонтиране и реконструиране на южната фасада на лечебното заведение. Модернизацията е извършена чрез целево отпуснати средства от Министерството на здравеопазването в размер на 623 000 лв. Болницата е инвестирала 24 312 лв. собствени средства, а с дарение на санитарна керамика и смесители за сервизните помещения е участвала компанията „Идеал Стандарт - Видима" АД.

продължава>

Още статии...