РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Въвежда се забрана за движение на тежкотоварни автомобили по републиканската мрежа от 20.V. до 30.ІХ

Правителството въведе забрана за движението на тежкотоварни автомобили, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника от 20 май до 30 септември т. г. магистралите и републиканските пътища първа категория. Забраната за движение е за времето от 16 ч. до 22 ч. за последния работен ден на седмицата или предпразничен ден, както и за последния почивен или празничен ден.

Изключения се правят само за камиони, превозващи бързо развалящи се храни и живи животни.

По изрично настояване на премиера Бойко Борисов, въвеждането на забраната става от 20 май, а не както беше предвидено първоначално от 1 юни. Отлагането с 10 дни не би било оправдано, ако за това време се загуби дори един човешки живот заради тежкотоварните автомобили, посочи премиерът.

Х-ти юбилеен фестивал на хумора ,,Смехоранчета”

За десета поредна година в  деня на Габрово ще се проведе Национален детски фестивал на хумора ,,Смехоранчета”. Той е продукт на ЦРД ,,Габровските смехоранчета”, Община Габрово и Дом на културата ,,Емануил Манолов”.

Фестивалът е сцена за деца от 6 до 17 години от цяла България и се е утвърдил като празник на детския хумор и сатира. С него организаторите целят да стимулират интереса към хумора, сатирата, да съхранят ценностите и традициите, като дадат шанс във всички градове и села да опознаят габровските уникални шеги и традиции, да изучат най – веселите произведения на велики български и световни хумористи.

,,Смехоранчета” е фестивал на смеха, настроението, на богати и разнообразни карнавални костюми, а участниците се представят в три раздела:

,,Смях с танци”, ,,Смях пред завеса”и ,,Пеем и се смеем”.

В юбилейния десети фестивал ще участват 231 деца от 20 града в страната– София, Силистра, Разград, Шумен, Варна, Славяново, Севлиево, Горна Оряховица и 65 деца от Габрово.

За девет години на смехоранска сцена са взели участие 2 160 деца от страната и града домакин. Участниците получават габровски нетрадиционни награди – Орден на смеха и виза за следващата година.

 

Заповед на областния управител за пожароопасния сезон

Областният управител Мариян Костадинов издаде заповед, с която определи за пожароопасен сезонът в горите за времето от 16.05.2011г. до 30.10.2011 г. В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии, а изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на регламентираните за целта места/контейнери за смет и сметища/.

Ръководителите на общини, кметства, ведомства и собственици на гори трябва да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в горските територии. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селско стопански земи в близост до горски територии са отговорни да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

Органите на пожарна безопасност и защита на населението и служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури трябва да спрат дейности или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникването на горски пожар, а кметовете на населени места - да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението по места за своевременно информиране в случай на пожар.

Настоящата заповед е изпратена до Кметовете на общините в областта, Областното управление „Пожарна беозпасност и защита на населението“, Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ОД „Земеделие“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Габрово, ДПП „Българка“, НП „Централен Балкан“, СЛРД „Чардафон“ и ТД „Узана“.

Пълният текст на Заповедта може да прочетете на интернет страницата на администрацията в раздел „Областна администрация“, секция „Заповеди на Областен управител“П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 17-18 май 2011 г. в Конферентната зала на „Интерхотел Велико Търново”, гр. Велико Търново, ще се проведат двудневни обучения на администратори от 12 областни и 50 общински администрации – целеви групи по дейност 3 на проекта "По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране", изпълняван от Областна администрация – Плевен, като бенефициент, в партньорство с областните администрации на Ловеч, Габрово и Добрич.

Финансовата подкрепа за проекта е на Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма «Административен капацитет".

Администраторите ще бъдат обучени за работа модулите за връзка между порталите и АИС по държавна и общинска собственост - под-дейност 3.8 на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на електронна област съгласно изискванията на ЗЕУ”. Изпълнител на обществената поръчка е Гравис България.

В рамките на проекта са разработени, доставени и внедрени модули за връзка между порталите и АИС.

В първия ден на обучението администраторите ще се запознаят с използваните технологии за разработка: Java, PostgreSQL, Application server Appache Tomcat.

През втория ден ще бъдат показано предназначение на модулите, основни принципи на електронното управление, архитектура на системата, Изграждане на VPN свързаност с ЕСОЕД, Конфигурация на модулите за работа с ЕСОЕД, Работа с потребителския интерфейс на модула, Работа със справки за проследяване на всички придвижили се съобщения. Работа с ръководството на администратора и ръководство за инсталация.

Обучението е предназначено за администратори и ще запознае специалистите с архитектурата на модулите, основни положения и начин на инсталиране, начин на обновяване. Ще бъдат разгледани и различни казуси от практиката.

Всеки участник в обучението ще получи сертификат.

Приключват проверки на фирми, работещи с опасни вещества

Приключват предвидените проверки за работа на фирми от региона с опасни вещества, планирани за пролетния сезон. Със Заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова беше назначена комисия, която да провери как фирмите извършват своята дейност и до каква степен изпълняват изписаните условия от Министерството за работа с опасни вещества .

Обект на проверката са пет фирми от областта - „Паралел“ ООД Севлиево, „Сиби“ ООД Севлиево, „ Емко“ ЕООД Белица, „Максам България“ и „Идеал Стандарт – Видима“ АД. Фирмите работят с различна степен на опасност на веществата. Проверките към момента са приключили с протоколи утвърждаващи правилната експлоатация, няма направени предписания.

В случай на несъответствие с условията за работа с такива вещества Комисията, съставена от представител на Областен управител - Габрово, РИОСВ – Велико Търново, Регионална здравна инспекция – Габрово, ПБС при ОД на МВР – Габрово и ГЗ, има право да направи предписание на съответната фирма. След изтичане на установения срок се извършва повторна проверка и ако съответните предписания не са изпълнени се преминава към по-сериозни санкции. До момента в Габровско подобни не са констатирани.

Предстои да се извърши проверка на последната фирма за пролетната сесия - „Идеал Стандарт – Видима“ АД

Още статии...