РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

3 март в снимки

Чествания по случай националния празник 3-ти март представени в снимки...

продължава>

Бригаден генерал Шивиков изпрати поздравителен адрес до Областния управител

Поздравителен адрес

Обръщение на Областния управител по повод Националния празник на България


Уважаеми съграждани,


3 март 1878 е датата, която за всички нас въплъщава едно ново начало. Трети март бележи възкресението на един народ, който близо 500 години беше без своя политическа и духовна свобода, народ, чиято висока духовна култура бе подложена на унищожение. 

 


От жадуваната до извоюваната свобода българите извървяха дълъг и мъченически път. Път пропит с кръв, на национално осъзнаване, на неумолима борба за език, за родно училище и култура, за църковна независимост. Борба повсеместна, в която всеки участва кой с каквото може - с перо и оръжие,  свещеници, учители, родолюбиви занаятчии, търговци, селяни, граждани, устремени и обединени от една обща кауза - свободата.

продължава>

Провинция Тренто в Италия - Пример за съгласуваност на политиките и добра координация между администрация, бизнес и университет

Провинция Тренто в Италия - Пример за съгласуваност на политиките и добра координация между администрация, бизнес и университет

Aгенция Социално подпомагане реализира проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”

 Aгенция Социално подпомагане реализира проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Координаторите за област Габрово Галя Петрова и Ганка Рачева, предоставяме информация във връзка с текущите дейности по Проекта, които са насочени към развиване на капацитета, уменията за планиране и управление на развитието на системата от социални услуги с преките потребители – деца, семейства в риск, възрастни с увреждания и стари хора.

 

  В изпълнението на Дейност 4 „Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги по места”, като координатори за област Габрово, ние взехме  активно участие, като очертахме цялостната картина на мрежата на социалните услуги в областта. Идентифицирането на добри практики се прави периодично, за да се осигурят възможности за обмяна на опит и подобряване на социалните услуги. По същество добрите практики представляват намерени решения, методи и подходи, чрез които се осъществява ефективност и реални ползи за целевите групи, преодоляват се дефицитите и се подобрява качеството на системата на социалните услуги.

продължава>

Още статии...