РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие отчете дейността си за 2012 г.– проведени са три заседания

 

 

През 2012 г. Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие e провела три заседания в изпълнение на своите правомощия
    На първото заседание е разгледан и утвърден държавният план-прием за учебната 2012-2013 г. съгладно чл.25, ал.4 от Закона за професионалното образование и обучение.

 

продължава>

Тържествен камбанен звън в Шипка отбеляза 135-та годишнина от епичните боеве при Шейново

      

      

  Заместник-областният управител Неделчо Търкаланов учства в  тържественото отбелязване на 135-та годишнина  от боевете при град Шипка и с. Шейново.

 

        Пред Паметника на победата в с. Шейново прозвучаха празнични слова на кметът на Шейново Николай Терзиев, допълнени от патриотични песни на местната вокална група. В церемонията се включиха родолюбиви членове на регионален клуб „Традиция“ – Казанлък, ученици и граждани. Малко по-късно в НЧ „Освобождение 1884“ в Шейново бе открита и изложба „Руско-турската война през погледа на военния кореспондент“.

продължава>

Инициатива на Областния управител представя Първите

alt           

Всеки град има своята история и личности, които са я сътворили. Историята на Габрово е част от националната ни история, а габровци са активни участници във формирането на историческото й лице, на нейното духовно измерение, в създаването на ценности, допринесли за напредъка на града и нацията ни. “Ние всички вярваме в неговото развитие и просперитет на европейски град, но и помним нeговата история. Помним дързостта на всеки, който е записал името си в летописната книга на Габрово като пръв сред други, новатор, първооткривател и още много и много…че да намерим място за тях по всички свои страници е родов дълг и кауза”- споделя областния управител на Габрово Мариян Костадинов.

продължава>

Заповед на председателя на Пътната агенция

Във връзка с повишената интензивност на движението на МПС през празниците и за осигоряване безопасност на движението през зимния период, на основание чл.9,ал.3 от Закона за пътищата и чл.165,ал.1,т.8 от Закона за движение по пътищата и съвместна Заповед №РД-11-1192 от 16.10.2012 г. За „Организация и контрол на движението за осигуряване на нормална проходимост по Републиканската пътна мрежа през есенно-зимния сезон на 2012-2013 г.” председателят на АПИ инж. Лазар Лазаров

 

НАРЕЖДА

продължава>

Заседание на тема ,,Корупционни практики и конфликт на интереси при обществените поръчки по ЗОП”

 

На 10.12.2012 г. (понеделник) от 11.00 часа в заседателна зала на Областна администрация-Габрово ще се проведе разширено заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията. Гост лектор е Димитър Мочев - юрисконсулт на Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

 

продължава>

Още статии...