РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният съвет по условия на труд заседава

Анализ и оценка на здравното състояние на работещите в региона въз основа на проведени профилактични прегледи и болнични листове за 2016 година, както и информация за спазване на трудовото законодателство през 2017 година обсъждаха членовете на Областния съвет по условия на труд.

По време на проведено заседание, председателствано от зам.областния управител Мария Пенева бяха изнесени данни от Инспекцията по труда, които сочат намаляване трудовите злополуки. Наблюдението на здравословното състояние на работещите се проследява чрез предварителните и периодични медицински прегледи и изследвания. Прегледите се извършват от специалист по преценка от Службите по трудове медицина. Такива са организирани и проведени в 69 фирми. Подлежащи на периодични медицински прегледи са били 8895 работници, обхванати са 7153 работници. Данните показват, че регистрираните заболявания нямат професионално обусловен характер и не се свързват с условията на труд по работните места и упражняваната професия. Представен беше анализ на здравното състояние и на база болнични листи, като особено внимание по време на заседанието беше обърнато върху проблеми с процедурата. Директорът на РЗИ – Габрово коментира, че въпросът е поставен и се разисква и на по-високо ниво, защото засяга много страни, както и спомена, че се предвиждат промени в процедурата. Липсата на кадри в ТЕЛК-овите комисии също е едно от предизвикателствата, с които трябва да се справят отговорните институции.

Среща – дискусия със заместник-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова ще се проведе на 2 февруари

На 2 февруари, петък, Габрово ще е домакин на среща-дискусия в сферата на демографските и социалните проблеми. Събитието ще бъде открито от заместник-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова и областния управител на област Габрово Невена Петкова.

Програмата предвижда дискусии по теми за състоянието и тенденциите на жизненото равнище и доходите в област Габрово; ограничаване на неравенствата в обществото чрез по-високи доходи и социално-отговорен бизнес; национална политика в областта на социалната икономика и др.

Началният час на срещата е 10:30 ч. в Библиотеката на ТУ – Габрово.

Грипна епидемия за община Габрово – считано от 26.01.2018

Със Заповед на Директора на Регионалната здравна инспекция за Габрово на територията на община Гарово се обявява грипна епидемия, считана от 26 януари.

За учениците на територията на община Габрово дните 26 януари и 29 януари се обявяват за неучебни.

Учениците от община Дряново и община Трявна, където на 23 януари беше обявена грипната епидемия, възстановяват учебни занятия от понеделник - 29.01.2018.

От РЗИ – Габрово информират, че през първите три дни на седмица № 4 (22.01.2018 -28.01.2018 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания за Габровска област нарасна и заболяемостта достигна предепидемична стойност от 344,50 на 10 000 души (при епидемична стойност за областта 350 на 10000).

Най –висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (1098,90 %00 ) и възрастовата група от 5-14 г (1080,46 %00 /. Към момента заболяемостта от ОРЗ и грип в останалите общини на областта е следната: община Трявна -250,60 %00; община Дряново-209,70 %00; община Севлиево – 165,16 %00.

За периода на грипната епидемия е разпоредено:

 • Лечебните заведения в община Габрово да предприемат изпълнение на противоепидемичните мерки за борба с грип и ОРЗ по време на грипна епидемия:
 • Медицинското обслужване на болните от грип и ОРЗ да се извършва главно по домовете
 • Болните с леки и средно тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.
 • Да се преустанови работата на детските и женските консултации.
 • По време на грипната епидемия да се преустановят профилактичните прегледи и имунизации
 • Лекарите от лечебните заведения за извънболнична помощ да насочват за хоспитализиране болните с усложнения, с тежки форми на грип и ОРЗ и пациенти, страдащи от хронични заболявания, в случаите, когато лечението в дома би могло да доведе до риск от неблагоприятен изход от заболяването.
 • Лечебните заведения за болнична помощ да предвидят възможност за разширяване на легловия капацитет на вътрешните отделения с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и / или усложнения.
 • Спазване на строг противоепидемичен режим в болничните отделения и детските заведения.
 • Временно преустановяване на свижданията в болниците на територията на община Габрово
 • Да се преустановят плановите операции в лечебните заведения
 • Персоналът в здравните и детските заведения да работи с лични предпазни средства.
 • Детските заведения и в училищата медицинските специалисти с помощта на преподавателите и възпитателите да провеждат сутрешен филтър. Откритите болни деца да се връщат по домовете.
 • Да се преустановят организираните мероприятия на деца, ученици и други колективи, като посещения на театри, спортни празници
 • Да не се допускат на работа заболели лица от персонала на лечебните и детските заведения.

Започна набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

До 9 февруари 2018 г. се набират кандидатури за връчване на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Основната цел е да се насърчат усилията на все повече институции или организации, които водят до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Отличителният знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете се създава от Министерство на труда и социалната политика (МТСП), съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Той е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички.

Предвижда се да бъдат връчени три награди в три категории: Държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции.

Всички кандидати е необходимо да посочат техния принос в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, като за целта попълват анкета за оценка на кандидатите

Условия, на които следва да отговарят кандидатите, анкетата за попълване, както и подробна информация за конкурса може да се намерят на официалната страница на Министерство на труда и социалната политика, както следва: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=292&lang=

На Бабинден в габровското родилно отделение

„Нека 2018-та година донесе много деца и смях на Габрово“ пожелаха днес участниците в тържество по случай Деня на родилната помощ. Да поздравят екипа на Родилно отделение на „МБАЛ Д-р Тота Венкова“ – Габрово бяха кметът на Габрово Тяна Христова, областният управител Невена Петкова, директорът на РЗИ д-р Николай Пенчоков.

Днес, ритуалът на Бабинден беше спазен в габровското АГ- отделение, където в стария очукан леген, донесен от някогашното Родилно бяха измити ръцете на двете „баби“ – акушерката Даниела Дончева и неонатолога Росица Христова. Те по традиция изрекоха наричания за здраве и „ както се плъзга сапунът, така лесно да се раждат бебетата, а колкото капки има, толкова берекет и бебета да се раждат“.

Цветя и пожелания получиха двете най-специални госпожици на днешния ден – първото бебе, родено в Габрово за 2018 година Веселина и бебе Георгия, която ритуално беше изписана днес.

Кратка равносметка за изминалата година направи завеждащият АГ – отделение д-р Анчев, който благодари на целия екип за всеотдайността и любовта, с която работят и на всички дарители подпомогнали дейността им.

Още статии...