РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният управител се срещна с Генералния консул на Турция в Пловдив

Генералният консул на Турция в Пловдив Хюсеин Ергани посети Габрово и се срещна с областния управител Невена Петкова. В рамките на опознавателна среща Невена Петкова представи габровският регион като акцентира върху икономиката, която се развива в четирите общини на областта. Особено внимание Петкова обърна и върху образователната инфраструктура. „Природните дадености са предпоставка за вътрешен и международен туризъм“, допълни още тя представяйки възможностите в това направление. Богатият културен календар направи силно впечатление на генералния консул, който преди визитата в Областна администрация е посетил Дома на хумора и сатирата. Останал очарован от веселата къща Хюсеин Ергани сподели, че „Хуморът е работа за умните хора“ и допълни, че счита, че където има хумор има и умни хора. Генералният консул говори за трудния период през, който са били изправени през последните години, както и определи отношенията между двете държави България – Турция като много интензивни. „Може да се постигне още много и ние искаме да се развиваме заедно със своите съседи“ - каза още генералният консул и добави, че пътят към това минава през добро сътрудничество. По този повод беше обсъдена възможност за среща с бизнеса от региона, за която областният управител изрази готовност да съдейства.

В Област Габрово ще се сформират екипи в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни

През месец април т.г. в област Габрово по проект "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" стартира дейност “Обособяване на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни, включващи широк спектър от специалисти”.

Изготвен е анализ, който ще конкретизира нуждите от специализирана подкрепа и кризисна интервенция на потребителите използващи действащите социални услуги на територията на областта. Информацията необходима за анализа е събирана посредством анкетна карта. След приключване на проучването и въз основа на изготвения областен анализ предстои да се сформира екип за специализирана подкрепа и кризисна интервенция, които ще посрещне конкретните потребности на потребителите от действащите социални услуги в областта – общо 16 социални услуги: Габрово – 4, община Севлиево - 7, община Дряново – 5.

Проектът "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" е изпълняван от Агенцията за социално подпомагане (АСП) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”(ОПРЧР) 2014-2020. Дейностите стартираха в началото на месец февруари т.г., а реализацията му ще продължи до 31 декември 2019 г.

Основни цели на Проекта са да се повиши качеството на социалните услуги, да се подпомогне процеса по деинституционализация на деца и възрастни, да се утвърди модела на областно планиране на социалните услуги, като се отчетат най-добрите практики, както за самите услуги, така и за моделите за взаимодействие на местно равнище чрез извършване на проучвания и анализи и въвеждане на добри практики. С изпълнението дейностите по проекта ще се създадат предпоставки за по­-ефективно осъществяване на реформата в системата на социално подпомагане с трите й основни компонента – социални помощи, социални услуги и закрила на детето, както се планират дейности, който да обхванат служителите на АСП, общини, други държавни институции и доставчици на социални услуги. При реализиране на проекта ще се подобри професионалната компетентност, знанията и уменията на администрацията.

Министър-председателят назначи със Заповед втори заместник областен управител

Росен Цветков е назначен за заместник областен управител на област Габрово със Заповед на Министър – председателя.

От 01.10.2015 г. до настоящият момент Цветков е бил общински съветник в Общински съвет – Севлиево, учител е и по информатика в ПМТГ “Иван Бъчваров“, Севлиево. От 01.04.2014 г. до 29.04.2017 г. е бил редовен докторат и асистент специалност „КТТ“ в ТУ – Габрово.

Има магистърска степен по „Комуникационна техника и технологии“ от Технически университет – Габрово.

Роден е на 28 май 1987 г.

Новият заместник областен управител ще встъпи в длъжност на 19 юни.

Минути преди да прозвучат сирените за Ботев, откриха паметен монумент на революционера в ОУ "Христо Ботев"

В деня на Ботев откриха в Габрово паметен монумент на революционера. Това стана на официална церемония в ОУ „Христо Ботев“, на която присъства областният управител Невена Петкова, представители на община Габрово и РУО – Габрово, преподавателският колектив на училището, бивши и настоящи възпитаници.

Тържествен рецитал, посветен на делото на Христо Ботев представиха ученици, а възрожденски песни огласиха училищния двор.

Областният управител Невена Петкова отправи приветствие по повод 155 – та годишнина от създаването на училището и сподели, че днес, когато всеки от нас си припомня и се прекланя пред делото на българския национален герой Христо Ботев, се отбелязва и патронния празник на едно от най-старите училища в Габрово. „Благословени сте да сте „наследници“ на революционера, поета и публицист – Христо Ботев.“ – обърна се към учениците Петкова. Тя поздрави преподавателите и им пожела търпение и много енергия в нелеката задача да бъдат просветители и възпитатели на нашите деца. „Научете ги не само на знания, но и да обичат и ценят, да израснат достойни българи и равностойни граждани на света, но и да знаят, че „най-голямата добродетел в света е любовта към отечеството“.“ – допълни още областният управител. На учениците пожела да помнят заветите на техния патрон, да бъдат достойни негови наследници и да помнят, че „във всеки един от Вас живее неговия дух и само от Вас зависи как ще се прояви той. Откривайте хубавото в себе си и в другите и развивайте скрития потенциал във Вас.“

Малко по-късно цветя обсипаха паметния монумент, който се реализира благодарение на дарителството на фирмите „Димас“ и „Валентин Петров 2004“ ЕООД.

Веднага след церемонията в училищния двор областният управител Невена Петкова се включи и в общоградския ритуал за Деня на Ботев и загиналите за Свобода.

Търговски представител на Руската Федерация в България е на посещение в Габрово

Търговският представител на Руската Федерация в България Игор Илингин е на двудневно посещение в Габрово. В рамките на визитата си той проведе среща с областния управител Невена Петкова, в която участва и Михаела Стоянова, старши експерт „Регионално развитие“ в Областната администрация. Обсъдена беше възможността за организиране на разширена работна среща с представители на бизнеса от региона. В хода на разговора бяха коментирани различни направления за двустранно икономическо сътрудничество, както и производства, които представляват интерес за последващо посещение на бизнес делегация от Русия.

По време на визитата си Игор Илингин ще посети фирмите Янтра, Диомекс, МАК и Мехатроника.

Още статии...