РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Съвместно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ГАБРОВО

 

На 5 февруари 2013 г. от 10.30 ч. в Териториалното статистическо бюро – Габрово ще се проведе съвместно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд.

В дневния ред  на заседанието ще бъдат разгледани темите:

продължава>

Регионалния план за развитие беше представен на заседание на Областния съвет за развитие


Областният съвет за развитие проведе днес своето първо заседание за годината, по време на което началникът отдел „СПКРР в СЦР” и секретар на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район Юзлям Камберова представи проектът на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г.

Регионалния план за развитие /РПР/ е разработен в рамките на проект „Разработване на проект на Регионален план за развитие на СЦР от ниво 2 (2014-2020)” с период на действие 7 години.

Това е документ за стратегическо планиране, който очертава средносрочните цели и приоритети за устойчива регионално и местно развитие на територията на района от ниво 2- обясни Камберова. Планът осъществява връзката и координацията между стратегическите документи за регионално развитие от други нива – национално, областно и общинско.

продължава>

Областният управител присъства на откриването на обновеното отделение по хирургия

Областният управител присъства на откриването на обновеното отделение по хирургия в габровската многопрофилна болница „Д-р Тота Венкова”. Официален гост на събитието беше Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова.

Преди официалното прерязване на лентата директорът на болницата Нели Савчева презентира пътя на реализирания вече проект за  ремонтиране и реконструиране на южната фасада на лечебното заведение. Модернизацията е извършена чрез целево отпуснати средства от Министерството на здравеопазването в размер на 623 000 лв. Болницата е инвестирала 24 312 лв. собствени средства, а с дарение на санитарна керамика и смесители за сервизните помещения е участвала компанията „Идеал Стандарт - Видима" АД.

продължава>

Приключи изпълнението на още две дейности по проект на Областна администрация - Габрово, свързан с регионалното планиране

Publikaciya-3-new.pdf

Заседание на постоянната комисия по заетост

 

 

Държавният план - прием за учебната 2013-2014 година ще бъде обсъден на 24 янари 2013 г. /четвъртък/  на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

Заседанието е от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация.

Още статии...