РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният управител ще представи региона по време на Индийско-български бизнес форум

Областният управител Мариян Костадинов се включи в българската бизнес делегация, придружаваща министъра на икономиката, енергетиката и туризма за провеждането на 17-та сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество в Делхи на 15-16 октомври 2012 г.

Съществена част от посещението е представянето на българските региони, като се наблегне на специфичните предимства на всеки от тях и възможностите му за двустранно сътрудничество в областта на бизнеса. Амбиция е да бъдат създадени контакти на отраслово и регионално равнище между бизнеса на България и Индия. Затова и ключова роля в представянето на България има директната презентация на българските региони и отрасли пред основните индийски бизнес асоциации, при това направено директно не само в столицата на държавата, но и в основните инвестиционни и финансови центрове.

Посещението на българската бизнес-делегация ще се състои като серия от събития, които включват: Индийско-български бизнес форум по време на 17-та сесия на българо-индийската междуправителствена смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество – организира се от МИЕТ и БТПП по покана на FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- Федерация на индийските търговско-промишлени палати); Семинарна сесия в Чандигар, представяне на български региони, стоки, производители, търговци и консултанти и срещи във формат В2В, както и посещение на промишлени предприятия, организирани от БТПП и Сдружение за развитието на бизнес и култура между Индия и България, в сътрудничество с CII (Конфедерацията на индийската индустрия)

По време на визитата областният управител на Габрово ще се срещне и с губернатора на Делхи, с когото ще обсъдят и възможни сфери за бизнес сътрудничество между регионите. Освен предвидената презентация на иконмическия профил на област Габрово, която ще му представи Костадинов, индийския губернатор ще получи като подарък традиционен габровски часовник и книжка с прочутите габровски шеги.

Стартират „Ученически практики” в реална работна среда

Министерството на образованието, младежта и науката е бенефициент по проектите BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики и BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирани от Европейския социален фонд.

Проектите дават възможност на бизнес организации и публичната администрация да изградят работещи партньорства с образователни институции, като привлекат за практики в реална работна среда студенти и ученици от системата на професионалното образование. Като работодатели имат право да се включат всички стопански и нестопански дружества, държавна и общинска администрация, търговски дружества, обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица.

Регистрацията на работодатели вече е започнала. Всички организации могат да се регистрират чрез уеб системата на проекта на адрес http://praktiki.mon.bg. По-късно те ще могат да обявяват свободни позиции и да подберат подходящите според тях студенти и ученици.

Инж. Лазар Лазаров: „На този етап не се работи по други проекти за тунели освен под Шипка”

„На този етап не се работи по други проекти за тунели освен под Шипка” – това заяви председателят на Пътната агенция инж. Лазар Лазаров в интервю за в. Строител.

„Тунелът под Шипка остава за изпълнение през следващия програмен период, като той се води пети етап на проекта за изграждане на обход на Габрово. За първите 4 етапа от обекта има проект, който очаква одобрението на управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт”. Пътната агенция има готовност веднага след получаване на отговор да започне процедура за избор на изпълнител. За работа на тунела сега няма да има средства, затова по него ще се работи след 2014 година. Очаква се стойността му да е между 120-150 млн.евро.” – обясни председателят на АПИ, относно напредъка по проекта за тунел под Шипка

На въпрос за коментара му по повод изграждането на други тунели и на други проходи като Петрохан, инж. Лазаров обясни, че специално идеята за тунел под Петрохан съществува от много години. Според него такова съоръжение трябва да има на всеки проход, защото по този начин се намалява преминаването през планинските вериги. „В съвременния свят никъде не се насочва движението по пътищата на височина 1500-2000 или повече метри”- коментира инж.Лазаров и изтъква като една от основни причини за това трудното поддържането на проходите през зимния период и допълва, че чисто икономически понякога е по-изгодно изграждането на тунел, отколкото поддържането на път на голяма височина, но на този етап не се работи по други проекти за тунели освен под Шипка.

До 15 ноември Комисия ще обследва язовирите

Утре заседава комисия, назначена със Заповед на областния управител, във връзка с извършване на обследване на потенциално опасните язовири на територията на област с Габрово. Обследването включва оглед на техническото състояние на язовирните стени, прилежащите им съоръжения, както и участъка до 500 м. под язовирната стена. Комисията включва: заместник-областния управител Неделчо Търкаланов – председател; директора на дирекция АПОФУС Николай Петров – зам.председател и членове представители на: предприятие „Язовири и каскади”, ОУ ПБЗН – Габрово, Областна администрация – Габрово, Басейнова дирекция „Дунавски район”-Плевен, на общината, на чиято територия се намира обследваният язовир, както и собственикът/ползвателят на язовира.

Заседанието ще се проведе на 3 октомври от 10 часа в заседателната зала на Областна администрация, по време на което ще бъде изготвен график за обследванията.

30 работни места по проект „Нов избор – развитие и реализация” в Областна администрация – Габрово

Областна администрация – Габрово разкри 30 работни места по проект „Нов избор – развитие и реализация”, схема „Развитие” по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта на проекта е обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” с цел последващото им наемане на работа. Целевата група са безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда, като приоритетно се включват лица, освободени от работа след първи ноември 2008г., вследствие на преструктуриране или закриване на предприятия, намаляване обема от работа или закриване на част от производството, безработни лица над 50-годишна възраст, безработни младежи до 29г. и продължително безработни лица.

Назначените лица са завършили успешно квалификационни курсове за професионално обучение по специалностите „Озеленяване и цветарство” и „Основни и довършителни работи в строителството”. 18 от тях са изпратени в 9 държавни училища в областта, след предварителна заявка от директорите им, останалите 12 - работят в сгради, стопанисвани от Областна администрация.

Наети са за срок от една година при пълен работен ден.

Още статии...