РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

АПИ отпусна милион и половина за обходен път Поповци

 

Областния управител Мариян Костадинов информира, че след поредната си работна среща и разговори с УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ има отпуснати милион и половина лв за започване на довършителни дейности по обходен път Поповци. „Това е резултат от близо половин година работа в тази посока-коментира Мариян Костадинов, и допълни че това не е цялата сума, която е необходима за довършване на обхода, но все пак е показателна за сериозността на намеренията на АПИ“

Припомняме, че обходният път е бил разделен на два етапа - първото разрешение за строеж е от април 1984 г., като от тогава до 2006 г. променливо през различен период са извършвани различни строително-монтажни дейности. През последните пет години Пътното ведомство не е отпускало никакви средства за довършване на обекта.

 

Мариян Костадинов подписа Споразумение за сътрудничество между регионите Габрово и Сисак-Мославина

Областният управител Мариян Костадинов подписа Споразумение за сътрудничество между регионите Габрово и Сисак-Мославина по време на официалното си посещение в Хърватия. До подписване на споразумение се стигна след като бяха проведени приятелски консултации за обмен и сътрудничество в търговско-икономическите и културно-образователните и други области.

 

По време на официалната церемония Костадинов подчерта,че са необходими действия, които да издигнат на ново качествено равнище регионалните отношения. „За нас е много важно тези отношения, които ще имат своя европейски облик, да рефлектират преди всичко върху развитието на икономическите и културните връзки. Вярвам, че и двете страни ще се постараем да дадем своя принос според възможностите си, ще стимулираме отношенията в икономическата сфера, в това число и с провеждането на различни бизнес форуми, туристически борси и културен обмен. Считам, че имаме добра основа, върху която да градим нашето партньорство, имам предвид, че диалогът в отношенията на нашите Правителства е особено активен през последните години и само преди месец беше подписана Програма за сътрудничество в областта на културата между двете ресорни ведомства за периода 2011-2013. А министрите ни на икономиката енергетиката и туризма обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на туризма за същия този период. В тази връзка следвайки линията начертана от Правителствата на двете страни мисля че едно от нашите усилия в частност трябва да се насочи именно към активизиране на туристическите връзки между двата региона, културно-историческото наследство,както и СПА туризмът са дадености, които имаме и трябва да насърчаваме.“- това заяви областният управител пред местните и регионални власти и представителите на медиите в Сисак-Мославина минути преди да положи подписа си под Споразумението.

 

Областният управител присъства и на тържествената сесия на празника на жупанията, на която беше и президентът на Република Хърватия Иво Йосипович.

В Габрово ще се проведе информационен ден по ОП „Конкурентоспособност”

На 17 юни 2011 г. Габрово ще е домакин на информационен ден по оперативна програма «Конкурентоспособност», който Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) организира съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Семинарът ще започне в 10 ч. в ритуалната зала на Община Габрово – ул. «Възраждане» № 3. Регистрацията е от 9.30 ч.

Дискусията е част от поредната информационна кампания по „Конкурентоспособност“, която МИЕТ и агенцията провеждат до 22 юни 2011 г. в осем града. Тя е по 6 отворени процедури за подбор на проекти от Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”.

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина за кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

1. „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;

2. „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”;

3. „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”;

4. „Подкрепа за създаване на технологични паркове”;

5. „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”;

6. „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”.

Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

Лектори са експерти от ИАНМСП, която е Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма. Ще участват и специалисти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ – управляващ орган на оперативната програма.

Информационните дни са отворени за участие на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани.

Участието е безплатно.

Агенция за хората с увреждания обявява конкурс

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.
Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Срокът за подаване на проектите /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на магнитен носител /формуляр и бюджет/ за конкурса е: до 17.30 ч. на 27.06.2011 г. Проектните предложения се представят в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233.

Повече за конкурса може да прочетете в раздел "Новини", секция "Съобщения".

Четири църкви от габровска духовна околия получиха финансиране за неотложни ремонтни дейности

Четири църкви от габровска духовна околия получиха финансиране за неотложни ремонтни дейности със съдействието на областния управител Мариян Костадинов. Дирекция „Вероизповедания“ към Министрески съвет одобри проектите за църквите в селата Здравковец, Дебел дял, Борики, както и на храм „Успение Богородично“ в Габрово.

„В качеството ми на Областен управител съм запознат със състоянието на църковните храмове в област Габрово и смятам, че трябва да се подкрепят настоятелства, които са активни и са проявили инициативност. Затова заставам зад усилията им да възвърнат облика на храмовете и да съхранят духовността на българите.“- така аргументира Костадинов подкрепата си.

Още статии...