РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Мариян Костадинов ще вземе участие в работна среща на областните управители

Областният управител на Габрово Мариян Костадинов ще вземе участие в работна среща на областните управители, която ще се проведе на 28 и 29 септември в град Варна.

В рамките на срещата Областните управители от страната ще обсъдят приоритети и дейности по ОП „Регионално развитие" за периода 2014-2020 г. и механизмът за актуализация на областните стратегии за развитие за предстоящия програмен период. Заедно с представители на регионалното министерство ще бъде разгледана и темата за Приложение на Наредба № 5/25.12.2006 г., касаеща техническите паспорти на строежите, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Във втората част на форума главният секретар на Министерски съвет Росен Желязков и началникът на политическия кабинет на министър-председателя Румяна Бъчварова ще представят текущите и дългосрочи задачи на Министерския съвет на Република България.

Областният управител участва в работна група по подготовка на ОП „Транспорт " за периода 2014-2020

Областният управител Мариян Костадинов участва в първото заседание на Работната група по подготовка на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020. Работната група има за задача да разгледа и анализира приоритетите на България и секторните стратегии и при необходимост изготви мотивирано предложение до Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС за включване на допълнителни приоритети и мерки в програмата.

В първия модул на заседанието участниците разгледаха „Транспортната политика на ЕС и насоките за развитие на транс-европеската транспортна мрежа” , след което беше направено обсъждане и на Общия генерален план за транспорта, който обхваща всички видове транспорт и пътувания към, от и в България. Планът е изготвен след извършването на подробен анализ на насттоящата ситуация и в пълно съответствие с националните и европейски приоритети в областта на транспорта. Документът има за цел да послужи като основа за програмирането за следващия програмен период 2014-2020 г. и включва 56 проекта.

Работната група обсъди и стратегическия инвестиционен план, изготвен на базата на изводите и препоръките на Общия генерален план за транспорта. Общата цел на планът, както и на самата оперативна програма „Транспорт”, е развитие на устойчива транспортна система. 12 са потенциалните проекти за развитие на пътната и железопатна инфраструктура по „основната” Транс-европейска транспортна мрежа в съотношение 5:7. Общата индикативна стойност на проектите е 5 406 929 374,4 Евро, а индикативната  стойност  на  допустимите разходи по проектите – 4 908 941 145,00 Евро. 8 са потенциалните проекти за развитие на пътната и железопатна инфраструктура по „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа в съотношение 5:7. Общата индикативна стойност на проектите е 2 216 029 327,60 Евро, а индикативната  стойност  на  допустимите разходи по проектите – 2 153 357 773,00 Евро.

В заключение и през следващия програмен период следва да бъде продължено изпълнението на проекти за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на „тесни места” в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт, подобряване на безопасността, създаване на повече и по-добри работни места.

„До дни започват реални строително-монтажни работи”

„До дни започват реални строително-монтажни работи” – това съобщи областният управител Мариян Костадинов по повод рехабилитацията на сграда №2 на Областна администрация – Габрово. Проектът “Зелени инвестиции за енергийна ефективност на административна сграда на ул.”Брянска” № 30, гр.Габрово” беше официално представен пред журналисти на вчерашната пресконференция, по време на която инж. Радинка Томова, Директор на специализираната администрация представи трите етапа, през които ще преминат дейностите.

Първият етап предвижда изграждане на Център за услуги и информация на хора с увреждания, т.е. „ако един гражданин с някакво увреждане иска да ползва административна услуга, предоставяна от някоя от държавните стуктури в сградата – няма да е необходимо да се качва по етажите, а ще може да я получи там на място, защото служителите  ще слизат в центъра” поясни областният управител и допълни, че центърът ще бъде разположен в приземния етаж.

Вторият етап от проекта предвижда подмяна на металната дограма навсякъде, където към момента не е сменена. Ще бъде извършена хидро и топлоизолация на фасадите и покрива, монтиране на  инвенторни системи  за отопление и поддържане на постоянна температура. 416 -тте фотоволтаични панела ще произвеждат близо 23 хиляди киловатчаса годишно -енергия, която ще е единствено за нуждите на сградата. „Тези панели обикновено се поставят на покрива, но нашето проектантско решение е по-интересно. Още повече, те ще бъдат красив, елегантен елемент на фасадата.” обясни инж.  Томова и отправи апел към всички граждани за разбиране и търпение от тяхна страна заради неудобствата, които ще причинят ремонтните дейности, но увери, че Областна администрация е замислила нещо много интересно и до две години сградата ще стане една от най-красивите и емблематичните в града ни.

Последният етап предвижда изграждането на две нови панелни тела  на северната фасада – панорамен асансьор и аварийно стълбище. Този етап е на ниво изваждане на разрешение за строеж. Неговата стойност е 400 000 лева като финансирането ще се търси допълнително по други програми.

Стойността на проекта е близо 1 млн лв, а до края на февруари ще бъде готова фасадата и климатичната инсталация.

 

 

Областният управител връчи плакети за особен принос

Областният управител връчи плакети за особен принос в организацията на Шипченската епопея на полк. Боян Ставрев, началник на Националната гвардейска част и Николай Икономов от Министерството на отбраната. Пред събралите се 207 сержанти, офицери, войници и цивилни на тържествена церемония в Щаба на Националната гвардейска част областният управител изказа своята благодарност за участието на всички тях и изключителния професионализъм , който са демонстрирали по време на мероприятията. „Признателен съм, че заедно с Вас успяхме макар и малко да съживим българския дух и да накараме габровци и гостите от страната да се почувстват по-големи патриоти. Вярвам, че заедно с Вас успяхме да направим така че да отдадем необходимата почит и преклонение към всички борили се за нашата свобода и паднали в битката при Шипка” – обърна се към войниците Мариян Костадинов и допълни „Радвам се, че един от символите на българската държавност, каквато е Националната гвардейска част вече е част от нас - всички ние, които се опитваме чрез действията си да накараме българинът да се почувства повече горд от своята национална принадлежност и история.”

След като сподели своите впечатления от инициативите, които съпътстваха тазгодишните чествания, областният управител изрази най-искрената си благодарност към „един човек, без чиято помощ Шипченската епопея нямаше да е това, което видяха и усетиха габровци и гостите, към един заслужил приятел на Габрово” – Иван Иванов, Началник „Човешки ресурси” в Министерство на отбраната. За втора поредна година Иван Иванов застава зад каузата Шипченска епопея и показа, че инициативния комитет по организацията може да разчита на неговата безрезервна подкрепа. Като жест на признателност областният управител му връчи почетния символ на Областна администрация – Габрово, като символ на държавността и единството на институциите на всички нива.

След церемонията Костадинов се срещна с членовете на софийския клуб „Традиция”, където в присъствието на ръководството поднесе почетен плакет на председателя на дружеството, за това че 10-та поредна година стотици доброволци от цялата страна изнасят един от най-големите и въздействащи открити уроци по история, който пресъздава преломния момент в българската история, а именно Шипченските боеве.

         

   

 

Приключи класирането на стажанти по програма „Старт в кариерата” в Областна администрация – Габрово

Приключи класирането на стажанти по програма „Старт в кариерата” в Областна администрация – Габрово.

Общо 18 дипломирани младежи и девойки от различни университети в страната  се явиха на интервю за заявените от администрацията две бройки към дирекция АПОФУС Комисия в състав: Неделчо Търкаланов, заместник областен управител, Николай Петров, директор на дирекция АПОФУС и Биляна Големанова, старши юрисконсулт, проведе подробно събеседване с всеки един от кандидатите, което включваше  въпроси от областта на правомощията на областен управител, контролът, който той осъществява върху органите на местното самоуправление и др.

Резултатите са изпратени в Бюро по труда – Габрово.

Националната програма предвижда деветмесечен трудов стаж за младите хора, по време на който те получават от държавата и месечно заплащане в размер на 400 лева. Работодателите се обявяват чрез бюрата по труда в страната. Стажувалите в държавните институции имат и по-голям шанс след време, ако се освободи позиция, да бъдат поканени да работят в тях.

Още статии...