РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Прецизирани са задачите на Съвета за координация при управлението на средства от ЕС

Правителството одобри промени в три нормативни акта – ПМС 70/2010, ПМС 121/2007 и ПМС 5/2012, за да прецизира задачите, състава, експертното и техническото подпомагане на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.

От функциите на вицепремиера и министър на правосъдието отпадат тези по координация и контрол на управлението на инструмента за предприсъединителна помощ и инструмента „Шенген”. С цел постигане на по-голяма ефективност, в състава на Съвета се включват вицепремиери и министри, отговарящи за реализирането на политики, подкрепени с финансова помощ на европейските фондове. Определя се конкретно административно звено в рамките на Централното координационно звено – дирекция „Програмиране на средствата от ЕС”, за секретариат на Съвета.

С промяната в ПМС 5/2012 отпада изискването проектите на Споразумението за партньорство и програмите да бъдат разглеждани от Съвета за развитие, като се запазва изискването те да бъдат одобрявани от Министерския съвет.

Пламен Орешарски: Със стратегията за висше образование целим подобряване на връзката му с практиката

Образованието е сферата, в която социалният фактор най-добре се припокрива с факторите на конкурентоспособността и растежа. То ще продължи да бъде приоритет за правителството. Това заяви министър-председателят Пламен Орешарски при откриването на дискусията по проекта на стратегия за висшето образование, която започна днес с участието на представители на Министерството на образованието и науката, членовете на Съвета на ректорите на висшите училища, представители на Българската академия на науките, на Агенцията за оценяване и акредитация, на национално представителните синдикати и на Националното представителство на студентските съвети. В срещата участваха министрите на образованието и науката проф. Анелия Клисарова и на земеделието и храните проф. Димитър Греков.

Премиерът изрази очакването си стратегията да бъде насочена не само и единствено към покриване на формални критерии за достъп до европейските фондове, а да бъде документ, който служи на българското общество.

продължава>

Зинаида Златанова: Работим България да е сред първата половина от държавите-членки на ЕС със сключено споразумение за партньорство за следващия програмен период 2014-2020 година

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова съобщи, че официалните коментари на Европейската комисия по Споразумението за партньорство, което правителството изпрати в края на месец август, вече са факт и са обект на анализ от страна на ресорните министри. „Ще продължим да работим препоръките да бъдат отчетени и България да е сред първата половина на държавите-членки на Европейския съюз, с които ще бъде сключено споразумение за партньорство за следващия програмен период“, заяви Златанова на пресконференция след заседанието на правителството. Тя уточни, че в препоръките няма изненади. „Те са за ускоряване на реформите в секторите здравеопазване, наука и образование, води, електронно управление и други политики, в които имаме изоставане от години“, посочи вицепремиерът.

 

Зинаида Златанова представи справка, според която за периода 1 януари 2007 – 15 март 2013 г. са сертифицирани европейски средства в размер на 34,47 на сто. Към 15 ноември 2013 г. сертифицираните разходи възлизат на 45,11 на сто. „За последните шест месеца са сертифицирани над 10% или близо 1/3 от средствата по европейските фондове за целия настоящ програмен период 2007-2013 година“, коментира Златанова. Тя благодари на Европейската комисия, че е допуснала за разглеждане документацията за изграждането на Северната скоростна тангента на столицата.

продължава>

Десислава Терзиева: Законодателни промени през 2014 г. ще позволят реалния старт на процеса на финансова децентрализация

През последните няколко години не е съществувало никакво убеждение, че финансовата децентрализация е трябвало изобщо да започне в държавата. Това заяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева след днешното правителствено заседание. На него беше разгледан доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на програмата за нейното изпълнение в периода 2011-2012 г.

Докладът е приет на първото заседание на възстановения през м. август Съвет по децентрализация, посочи министър Терзиева. Тя обяви, че изводите в него са за абсолютно незадоволителни резултати, особено по отношение на мерките, свързани с прехвърляне на местните власти на приходооизточници. Десислава Терзиева поясни, че основната цел, която правителството, съвместно с Националното сдружение на общините, си е поставило, е разработването на пътна карта за реално стартиране на финансовата децентрализация. „Това е предпоставка и за икономическото развитие на държавата и за реално осигуряване възможността на общините да предоставят качествени административни услуги на гражданите, да бъдат близо до тях, да формират политики заедно с държавата като партньори”, коментира министърът. Терзиева допълни, че този процес не може да бъде спрян и че през 2014 г. ще бъдат извършени законодателни промени, които ще позволят реалния старт на децентрализацията през 2015 г.

Министърът на финансите Петър Чобанов определи натрупаните през последните години проблеми като много тежки. По думите му, решаването им изисква въвеждането на изцяло нов модел, който ще засегна възможностите за допълнителни собствени приходи на общините, както и преглед на изравнителните и на капиталовите субсидии. „Това означава преглед на всички бюджетни взаимоотношения на държавата с общините”, коментира министър Чобанов.

Вицепремиерите Зинаида Златанова и Даниела Бобева проведоха среща с представители на международните институции, които оказват техническа помощ на България

Днес се проведе координационна среща на вицепремиерите Зинаида Златанова и доц. Даниела Бобева с представители на Европейската комисия (ЕК), Световната банка (СБ), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Инициативата Jaspers и българските институции, получаващи техническа експертиза от тяхна страна.

По време на срещата беше представено изпълнението на дейностите от Плана за действие през 2013 г., включващ мерки и интервенции, по които международните финансови институции оказват техническа помощ. Беше подчертана ключовата роля на банките и инициативата Jaspers при подготовката на проекти и изготвянето на стратегически документи, необходими за получаване на европейско финансиране през следващия програмен период. Същевременно бяха определени и областите на интервенции през 2014 г., като основните акценти са опазване на околната среда, развитие на транспортната инфраструктура, здравеопазване и управление на хидромелиорациите в селските райони.

С оглед продължаване на съвместната работа с международните финансови институции беше посочена необходимостта от подготовката на нови меморандуми за разбирателство през следващия програмен период. Доброто сътрудничество с финансовите институции ще подпомогне усилията на българското правителство за повишаване на доходите и подобряване на жизнения стандарт на българското население.