РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Уважаеми потребители,


Добре дошли в официалната уеб-страница на Областна администрация – Габрово. Надявам се, че тук ще откриете информацията, която Ви е потребна по най-бързия и достъпен начин.Тук ще може да се запознаете с историческото развитие на област Габрово, с природните дадености и икономическото развитие на региона.Тук ще откриете дейностите, които се осъществяват от администрацията и услугите, които предлага тя за физически и юридически лица.
Създадохме този сайт с идеята да съкратим разстоянието между гражданите и администрацията и да направим нашата работа по-прозрачна, популярна и достъпна за Вас.
Светът върви с много бързи крачки напред по отношение на информационните технологии, затова като областен управител на Е – област Габрово се радвам, че ние продължаваме да се развиваме и усъвършенстваме постигнатото, с единствената цел – да сме в полза на Вас, нашите потребители!

 

Областен управител на област с административен център Габрово

Областния съвет за хората с увреждания

 

Акт за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания

 

Правилник/правила за работа:
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за хората с увреждания е приет с решение № 1 по Протокол № 1 от заседание на Областния съвет за хората с увреждания, проведено на 28.01.2020 г.

 

Областния съвет за хората с увреждания

Акт за създаване:

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания

Правилник/правила за работа:

Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за хората с увреждания е приет с решение № 1  по Протокол № 1 от заседание на Областния съвет за хората с увреждания, проведено на 28.01.2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниела Маринова - Заместник областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:

Силвия Маркова – главен експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация - Габрово

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Ивелина Иванова – главен експерт, дирекция „Образование и социални дейности” в Община Габрово;
 2. Росица Ванкова – младши експерт „Социални дейности” в Община Севлиево;
 3. Мая Михайлова – старши експерт в дирекция ИХП в Община Дряново;
 4. Тотка Димитрова – директор „Социални услуги в общността” в Община Трявна;
 5. Ирина Бенева – главен експерт СП в РДСП Габрово;
 6. Кремена Ганчева – началник отдел ИОХУСУ, ДСП Габрово;
 7. Иваничка Калфова – началник отдел ИОХУСУ, ДСП Севлиево;
 8. д-р Ирина Моровякова – заместник директор, РЗИ Габрово;
 9. инж. Емилия Ангелова – старши експерт по организация на средното образование, РУО Габрово;
 10. Недко Горалов – старши експерт, Дирекция „Бюро по труда” Габрово;
 11. Даниела Георгиева – главен инспектор, Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово;
 12. Веселка Спасова – представител на РЗОК Габрово;
 13. Галя Петрова - регионален координатор по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”;
 14. Радомира Ковачева - регионален координатор по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”;
 15. Кристина Кулева – председател и координатор на РО „Съюз на инвалидите” -Габрово;
 16. Стефка Пенчева - председател на Регионална организация на слепите – Габрово към „Съюза на слепите” в България;
 17. Росица Димитрова - председател на Сдружение “Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” и управител на ДЦВХУ Габрово;
 18. Светла Григорова – директор на Фондация „Грижа за деца с увреждания”;
 19. Ганка Бакалова-Христова - представител на Габровска търговско-промишлена палата;
 20. Даниела Йорданова – председател на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – Габрово;
 21. Росица Йонкова – областен координатор на КНСБ за област Габрово.

Основание за създаване:

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания

Съставът е актуализиран със: Заповед № РД-02-01-209/08.09.2022 г. и Заповед РД-02-01-128/11.08.2023 г. на Областен управител на област Габрово.

 

 Протокол 1 - 28.06.2022

Представители на пет институции запознаха възрастни хора в Трявна с полезна информация по актуални въпроси

Разяснителната кампания стартира по инициатива на областния управител Мария Башева, като орган на изпълнителната власт, координиращ дейността на териториалните структури. Един от акцентите на срещата бе свързан с предпазването от телефонни измами, които засягат предимно възрастните хора. Заместник областният управител Даниела Маринова и заместник-кметът на Трявна инж. Жасмина Лазарова подчертаха, че престъплението е сериозно и информираността на потенциалните потърпевши е от ключово значение за превенция и предпазване. Старши инспектор Марин Маринов към криминалния отдел на полицейското управление запозна присъстващите как...

прочети повече

Областният управител участва в среща на КСБ с местната власт в Габрово

Камарата на строителите в България проведе среща с местната власт в Габрово и с областния управител Мария Башева- Венкова. Това е петата поред дискусия на организацията с представители на местната власт в България за мандат 2023 г. – 2027 г. „Изпитвам уважение към всеки един от Вас заради труда, който полагате, заради трудностите, с които ежедневно се борите, заради усилията, които влагате във Вашата работа, както и за рисковете, които поемате. Строителната професия е свързана с много несигурност, но това, което...

прочети повече

Децата от ДГ “Радост“ поднесоха първите мартенички в Областна администрация

Малчугани от ДГ “Радост“- Габрово днес гостуваха в Областна администрация- Габрово, за да раздадат първите мартенички и да пожелаят здраве и благоденствие на екипа на областния управител. Децата бяха посрещнати лично от Мария Башева, Даниела Маринова и Иван Любомиров, които им подариха книги с приказки от любимия детски автор Ран Босилек.  

прочети повече