РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Правила и изисквания за приемане и регистрация на електронни документи подписани с универсален електронен подпис в Областна администрация – Габрово