РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
чл. 44, ал. 1 от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България и Заповед на Областния управител от 2001 г., съгласно Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България(ЗОВСРБ)

Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на
Областен съвет по сигурността – град Габрово
Правилник № ОСК-03-02-01 за състава и функциите на Областен съвет по сигурност , утвърден със заповед № ОСК-03-01-69/30.05.2011 г.

 

Председател:
Кристина Сидорова – Областен управител.
 
Заместник-председател:
Веселин Радков – главен секретар на Областна администрация.
 
Секретар:
Калоян Колев – главен експерт ОМП в Областна администрация.
 
Членове:
2.1. Андрей Николов – заместник областен управител;
2.2. Николай Петров – директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация;
2.3. Стела Колева – главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС;
2.4. старши комисар Цветомир Цонков – директор на ОД на МВР – Габрово;
2.5. Петя Казакова-Иванова – директор на ТД НС – Габрово;
2.6. комисар Георги Русинов – директор на РД ПБЗН – Габрово;
2.7. подп. Кристиян Гранджан – началник на ВО – Габрово;
2.8. д-р Георги Шандурков – директор на ЦСМП;
2.9. д-р Николай Пенчоков – директор на РЗИ – Габрово;
2.10. д-р Светослав Спасов – директор на ОДБХ – Габрово;
2.11. инж. Иван Лафчиев – началник СОСП – Габрово, ИА ИЕУ.

 

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 9 и т.10 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК-03-01-92 от 18.04.2022 г.

 

Заповед

 

Протокол 28.02.2022