РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
чл. 32, ал. 1, от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Устройствения правилник на областните администрации, съгласно решение от проведено учредително заседание на 02.12.2011 г. и с цел подпомагане дейността на Областния управител на област Габрово при осъществяване на държавната политика в сферата на образованието, науката, културата, младежките дейности и спорт

 

Правилник/правила за работа
Правилник за организацията и дейността на

 

Областния съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт
приет на заседание, проведено на 13.02.2020 г.

 

Председател: Ралица Манолова – Областен управител на oбласт Габрово

 

Секретар: Михаела Стоянова – главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация – Габрово

 

Членове:
1. Невена Минева – заместник кмет на Община Габрово;
2. Николай Карагьозов – заместник кмет на Община Дряново;
3. Красимира Йорданова – заместник кмет на Община Севлиево;
4. Кольо Дабков – старши експерт КОСЗ в Община Трявна;
5. Георги Маринов – началник на РУО – Габрово;
6. Пламен Колев – И.Д. директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово;
7. доц.д-р Лиляна Русанова – заместник-ректор на ТУ – Габрово;
8. Любка Тинчева – директор на Национален музей на образованието;
9. Савина Цонева – директор на РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово;
10. Антоанета Янкабакова – изпълнителен директор на ИМКА – Габрово;
11. Николинка Хинкова – представител на ОУН – Габрово;
12. Вера Пърликова – специалист „Младежки дейности“ в Областен съвет на БЧК – Габрово;
13. Таня Георгиева – експерт РЕКИЦ „Читалища“ Габрово;
14. Евгени Недев – директор на ХГ „Христо Цокев“;
15. Росица Бакърджиева – директор на Общински спортни имоти – Габрово;
16. Маргарита Доровска – директор на Дом на хумора и сатирата;
17. Данаил Лалев – заместник председател на Съюза на народните читалища;
18. Петко Койчев – директор на Драматичен театър „Рачо Стоянов“

 

Основание за създаване:
чл. 32, ал. 1, от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Устройствения правилник на областните администрации
Съставът е актуализиран със: със Заповед №ОСК-13-77 от 06.04.2022 г.

 

 

Протокол от 13.02.2020г.