РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА,

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА И СПОРТ

 

Акт за създаване:
чл. 32, ал. 1, от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Устройствения правилник на областните администрации, съгласно решение от проведено учредително заседание на 02.12.2011 г. и с цел подпомагане дейността на Областния управител на област Габрово при осъществяване на държавната политика в сферата на образованието, науката, културата, младежките дейности и спорт

 

Правилник/правила за работа

Правилник за организацията и дейността на
Областния съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт
приет на заседание, проведено на 13.02.2020 г.

 

Председател: Мария Башева-Венкова – Областен управител на oбласт Габрово

Секретар: Михаела Стоянова – главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация – Габрово

Членове:

1.         Невена Минева – заместник кмет на Община Габрово;

2.         Николай Карагьозов – заместник кмет на Община Дряново;

3.         Красимира Йорданова – заместник кмет на Община Севлиево;

4.         Кольо Дабков – старши експерт КОСЗ в Община Трявна;

5.         Георги Маринов  – началник на РУО – Габрово;

6.         Янка Кулинска – И.Д. директор на Дирекция „Бюро по труда“ –  Габрово;

7.         доц.д-р Лиляна Русанова – заместник-ректор на ТУ – Габрово;

8.         Любка Тинчева – директор на Национален музей на образованието;

9.         Савина Цонева – директор на РБ „Априлов-Палаузов“ –  Габрово;

10.       Антоанета Янкабакова – изпълнителен директор на ИМКА – Габрово;

11.       Николинка Хинкова – представител на ОУН – Габрово;

12.       Вера Пърликова – специалист „Младежки дейности“ в Областен съвет на БЧК – Габрово;

13.       Таня Георгиева – експерт РЕКИЦ „Читалища“ Габрово;

14.       Евгени Недев – директор на ХГ „Христо Цокев“;

15.       Росица Бакърджиева – директор на Общински спортни имоти – Габрово;

16.       Маргарита Доровска – директор на Дом на хумора и сатирата;

17.       Данаил Лалев – заместник председател на Съюза на народните читалища;

18.       Петко Койчев – директор на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ 

 

Основание за създаване:
чл. 32, ал. 1, от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Устройствения правилник на областните администрации

Съставът е актуализиран със: със Заповед №ОСК-13-126 от 11.08.2023 г.

 

 

Протокол от 13.02.2020г.