РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръчка: N 2015-003

Предмет на обществената поръчка:

„Доставка на течни горива (бензин А-95-H и дизелово гориво) чрез периодични покупки от търговски обекти (бензиностанции) при условия на 24-часово обслужване и система за безналично плащане за потребностите на автомобилния парк на областна администрация - Габрово”

Дата на създаване: 01.12.2015 г.


Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2016-002

Предмет на обществената поръчка:

„Предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа и осигуряване на пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на възложителя, намиращи се на територията на област с административен център Габрово”.

Дата на създаване: 12.02.2016 г.


Идентификационен номер на обществената поръчка: № 2016-003
Предмет на обществената поръчка:
"Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на община Габрово, област Габрово"  
Дата на създаване: 13.04.2016 г.