РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Администрация

Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на закона, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

 

 

Входящ номер

Дата

на предаване на декларацията

 

Три имена

 

Длъжност

Вид на декларацията

Предал служител

/подпис/

Приел служител

/подпис/

Декларация по чл. 49,

ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 49,

ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 49,

ал. 1, т. 3

Декларация по чл.49,

ал. 1, т. 4

1.

22.04.2024 г.

Марияна Пеева Ризова

 

главен специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

2.

22.04.2024 г.

Пламен Иванов Иванов

 

старши специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

3.

22.04.2024 г.

Михаела Тихомирова Стоянова

 

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

4.

22.04.2024 г.

Христо Савчев Башев

 

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

5.

24.04.2024 г.

Мария Вълчева Хубанова

 

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

6.

29.04.2024 г.

 

Стела Пеева Колева

 

главен юрисконсулт

-

да

1 част

-

-

п

п

7.

07.05.2024 г.

Мартина Станиславова Господинова

 

юрисконсулт

 

-

да

1 част

-

-

п

п

8.

07.05.2024 г.

Милена Байчева Господинова

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

9.

07.05.2024 г.

Радинка Здравкова Томова

 

главен специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

10.

 

08.05.2024 г.

Николай Тодоров Петров

директор

-

да

1 част

-

-

п

п

11.

08.05.2024 г.

Юлия Петрова Живкова

 

директор

-

да

1 част

-

-

п

п

12.

09.05.2024 г.

София Николаева Димитрова

старши експерт

 

-

да

1 част

-

-

п

п

13.

10.05.2024 г.

Боянка Василева Тишева

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

14.

 

10.05.2024 г.

Ирина Мирославова Семова

главен счетоводител

-

да

1 част

-

-

п

п

15.

 

10.05.2024 г.

Иван Дончев Иванов

 

специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

16.

 

13.05.2024 г.

Силвия Илиева Маркова

 

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

17.

13.05.2024 г.

Бисер Георгиев Магунски

 

главен специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

18.

13.05.2024 г.

Веселина Митева Георгиева

 

главен експерт

-

да

1 част

-

-

п

п

19.

13.05.2024 г.

Диана Иванова Колева

 

главен специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

20.

14.05.2024 г.

Мариела Методиева Михайлова

специалист

 

-

да

1 част

-

-

п

п

Няма служители с неподадени в срок декларации.

Забележка: Данните от регистъра, публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Габрово, са съобразени с изискванията за защита на личните данни съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗПК.

 

Две срещи с възрастни хора в Севлиево се проведоха в рамките на разяснителната кампания, инициирана от областния управител.
Заместник областният управител Даниела Маринова приветства присъстващите, като подчерта, че са подбрани полезни и актуални теми: зачестилите в община Севлиево телефонни измами, възможностите за здравноосигурените лица и пожарната безопасност.
Механизма на телефонните измами и конкретни примери от региона представиха инспекторите Иван Иванов и Николай Недялков, както и Красимир Николов- началник-група към "Криминална полиция". Те представиха данни на РУ - Севлиево, според които само на 19 и 20 февруари са постъпили няколко сигнала, касаещи опити за телефонни измами. В същия период е реализирана и една измама, при която възрастна жена е предала пари на непознат мъж.
Представителите на полицейското управление поясниха, че популярност сред "ало" престъпниците добива схема, в която се представят за служители на реда, като подлъгват потърпевшите да предадат пари при мнима полицейска акция.
Те апелираха за повишено внимание и проява на мнителност по отношение на лица, които чрез телефонно обаждане въвеждат в заблуждение, а целта е в повечето случаи измама.
Тодор Тодоров от РУПБ- Севлиево даде основни насоки за пожарна безопасност, а Веселка Спасова от РЗОК даде подробна информация за новите услуги предоставяни на здравноосигурените лица.

За 20.01.2024 г. НИМХ-МОСВ обявява „оранжев код“ за областите – Габрово, Монтана, Враца, Велико Търново, Ловеч, София, Софийска, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали и „жълт код“ за останалите области на страната.

В областите с „оранжев код“ се очаква усложнена зимна обстановка: обилни снеговалежи с образуване на снежна покривка 10-15 см, в планинските райони до 25-30 см, рязко понижение на температурите, умерен вятър и условия за виелици и навявания, а в тези с „жълт код“ снеговалежи с образуване на снежна покривка между 5 и 10 см, рязко застудяване и силен вятър.

От ГДПБЗН са дадени допълнителни указания до регионалните дирекции за ПБЗН за повишаване готовността при възникване на извънредни ситуации. За метеорологичната прогноза в областите с „оранжев код“ са уведомени директорите на областни дирекции на МВР и главния секретар на МВР.

 

прогноза