РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2014-001

УИН в Регистъра на обществените поръчки на АОП: № 9035189

Предмет на обществената поръчка:

„Доставки на гориво за отопление (маркирано) на обект: сграда на областна администрация - Габрово, находяща се в гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5”

Краен срок за получаване на оферти:

07 ноември 2014 г.

Публикувани електронни документи и информация:

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Документация

27.10.2014 г.

 

Протокол от 10.11.2014 г.

12.10.2014 г.

утвърден на 11.11.2014 г.

Договор

 20.11.2014 г.

 сключен на 18.11.2014 г.

Задължителни приложения

 20.11.2014 г.  

Датата и основание за прекратяване на договора

На основание чл. 12, т. 2 договорът е прекратен, считано от 28.12.2016 г.

 

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

* Публикува се в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания – чл. чл.22б, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Дата

основание

размер

19.12.2014 г.  ф-ра № 1000018185 / 11.12.14 г  3854,62 лв.
08.05.2015 г.  ф-ра № 1000019232 / 02.02.15 г.  2960,18 лв.
 18.06.2015 г.  Ф-ра № 1000020595/ 07.04.15 г.  1923,59 лв.
 

15.12.2015 г.

 

Ф-ра № 1000025713 / 20.11.15 г.

 

1754,98 лв.

 

15.12.2015 г.

 

Ф-ра № 1000026196 / 11.12.15 г.

 

877,49 лв.

 

18.03.2016 г.

 

Ф-ра № 1000026952 / 19.01.16 г.

 

4263,01 лв.

18.05.2016 г.

Ф-ра № 1000028249 / 21.03.2016 г.

4424,66 лв.

21.12.2016 г.

Ф-ра № 1000034270 / 12.12.2016 г.

4307,40 лв.