РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, сключени по реда на ЗОП с обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.

предмет на поръчката

„Доставка на течни горива чрез периодични покупки на безоловен бензин и дизелово гориво при условия на 24-часово обслужване на бензиностанциите на изпълнителя, посредством система за зареждане при безналично плащане с предоставени електронни карти, за потребностите на автомобилния парк, състоящ се от 5 /пет/ броя автомобили на Областна администрация - Габрово”

документация

 

договор

правно основание

чл. 101а във вр. с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закон за обществени поръчки

обект

доставки

изпълнител

„ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София

дата на сключване на договора

10.12.2012 г.

датата и основание за приключване или за прекратяване на договора

На основание Раздел III, чл. 5 договорът е прекратен, считано от 01.01.2016 г.

извършени плащания до 01.10.2014 г.

Обща сума в размер на: 42025.93 лева без ДДС

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ СЛЕД 01.10.2014 Г.

дата

основание

размер

20.10.2014 г.  Доставка гориво за МПС  680.84 лв.
13.11.2014 г.  Доставка гориво за МПС  682.03 лв.
17.12.2014 г.  Ф-ра № 9500129954 / 30.11.14 г.  503,47 лв.
13.02.2015 г.  Ф-ра № 9500130684 / 31.12.2014 г.  933,26 лв.
05.03.2015г.  Ф-ра № 9500131244 / 31.01.2015 г.  1106,11лв.
12.03.2015 г.  Ф-ра № 9500131950 / 28.02.2015 г.  472,94 лв.
16.04.2015 г.  Ф-ра № 9200132809 / 31.03.2015 г.  996,84 лв.
14.05.2015 г.  Ф-ра № 9500133400 / 31.04.2015 г. 1280,62 лв.
03.07.2015 г. Ф-ра № 9500134026 / 31.05.2015 г. 863,44 лв.
14.07.2015 г. Ф-ра № 9500134683 / 30.06.2015 г. 994,82 лв.
20.08.2015 г. Ф-ра № 9500135396 / 31.07.2015 г. 1362,37 лв.
14.09.2015 г. Ф-ра № 9500135986 / 31.08.2015 г. 4302,28 лв.
13.10.2015 г. Ф-ра  № 9500136641 /30.09.2015 г. 897,49 лв.
19.11.2015 г. Ф-ра  № 9500137372 /31.10.2015 г. 922,58 лв.

09.12.2015 г.

Ф-ра № 9500137988 / 30.11.2015 г.

951,02 лв.

19.01.2016 г.

Ф-ра № 9500138653 / 31.12.2015 г.

1027,62 лв.