РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Вътрешни правила за организацията на работа, трудовия ред и работната заплата в АВиК – Габрово

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК мрежи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребители

Годишен финансов отчет за 2015 г. на АВиК – Габрово 

Бюджет на АВиК - Габрово за 2017 г.

Обяснителна записка към Бюджет 2017 г.

ГФО 2017 г.

Приложение към ГФО 2017 г.

ГФО 2016 г.

Приложение към ГФО 2016 г.

Бюджет на АВиК - Габрово за 2018 г.

Допълнително споразумение № 1 към ВиК Договор от 26.04.2016 г.

ГФО 2019 г.

 

Бюджет на Асоциация по ВиК - Габрово за 2019 г.

"Конкурс за ВиК експерт - 2019 г."

"Конкурс за ВиК експерт - 2020 г."

"Бюджет на Асоциация по ВиК - Габрово за 2020 г."

ГФО - 2020 г.

Бюджет на АВиК - Габрово за 2021 г.

"Конкурс за ВиК експерт - 2021 г."

"Бюджет на АВиК - Габрово за 2022 г."

"Конкурс за ВиК експерт в АВиК - Габрово, 2022 г."

"Бюджет на АВиК - Габрово за 2023 г."

"Конкурс за ВиК експерт в АВиК - Габрово, 2023 г."

"Бюджет на АВиК - Габрово за 2024 г."

"Конкурс за ВиК експерт в Асоциация по ВиК - Габрово през 2024 г"