РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Препис от протокол от 12.12.2014 г.

Решения по т. 1 и т. 2

Бюджет за 2014 г.

Проект за бюджет за 2015 г.

 

Покана

Предложение за решение

Дневан ред

Публикувани на 19.01.2015 г.

 

Покана за заседание на асоциацията по ВиК за 10.03.2015 г.

Дневен ред

Предложенията за решения и приложенията към тях.

Публикувани на 05.02.2015 г.

 

Протокол от заседанието на Асоциацията по ВиК от 24.02.2015 г.

Решение по т.1

Публикувани на 25.02.2015 г.

 

Mатериалите от заседанието на асоциацията по ВиК от 10.03.2015 г.

Публикувани на 19.03.2015 г.

 

Годишен финансов отчет.

Извънредно заседание на ОС на АВиК (23.09.2015 г.)

 

Покана

Дневен ред

Публикувани на 21.08.2015 г.

 

"Предложение за решение" от Председателя на асоциацията

Публикувано на 07.09.2015 г.

 

Протокол № 3/23.09.2015 г.

Решение №5 по т. 1

Публикувано на 23.09.2015 г.

 

1. Покана

2. Предложение

3. Дневен ред

4. Бизнес план

5. Авариен план

6. BP_ViK_10.9.15_v.2

Публикувано на 07.10.2015 г.

 

Промяна в дата за провеждане на извънредно заседание на ОС на АВиК – Габрово

1. Покана

2. Предложение

3. Дневен ред

4. Бизнес план

5. Авариен план

6. BP_ViK_10.9.15_v.2

Публикувано на 16.10.2015 г.

 

Протокол от заседанието на ОС

Решение № 6 по т. 1

Публикувано на 10.12.2015 г.

 

1. Покана за провеждане на редовно заседание на ОС на АВиК – Габрово

2. Дневен ред

3. Предложение за решение по т. 1

4. Oтчет  на АВиК 2015_Габрово цели числа

5. Обяснителна записка към финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2015г.

6. Предложение за решение по т. 2

7. Отчет за дейността за 2015 година

8. Предложение за решение по т. 3

9. бюджет на АВиК 2016_Габрово

10. обяснителна записка 2016

Публикувано на 05.02.2016 г.

 

Изменение в т. 1 и т. 3 от дн. ред за провеждане на ОС на 08.03.2015г.

Приложение № 3 към т. 3 от дн. ред

Приложение №1 към т. 1 от дн. ред

Приложение №2 към т. 3 от дн. ред

Публикувано на 19.02.2016 г.

 

1. Протокол от заседанието на ОС на АВиК – Габрово 08-03-2016

2. Решение № 1 по т. 1

2.1 Приложение към Решение №1 – Финансов отчет за изпълнение на бюджет 2015

2.2 Приложение към Решение №1 – Обяснителна записка 2015

3. Решение № 2 по т. 2

3.1 Приложение към Решение № 2 – Отчет за дейността за 2015 година

4. Решение № 3 по т. 3

4.1 Приложение към Решение № 3 – Бюджет 2016

4.2 Приложение към Решение № 3 – Обяснителна записка към бюджет 2016

Публикувано на 14.03.2016 г.

 

"Покана за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК – Габрово на 26 април 2016 г. - Подписване на Договор"

документи

Публикувано на 18.03.2016 г.

 

документи

Публикувано на 29.03.2016 г.

 

Протокол от заседанието на ОС на 26.04.2016 г.

Публикувано на 11.05.2016 г.

 

"Извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Габрово на 10 май 2016 г. – проектобюджет 2017 г."

документи

Публикувано на 25.03.2016 г.

 

Протокол от заседанието на 10 май 2016 г. на ОС на АВиК – Габрово

Публикувано на 12.05.2016 г.

 

Материали за общото събрание на асоциацията, което ще се проведе на 8 август 2016 г.

Публикувано на 08.07.2016 г.

 

Извънредно заседание на общото събрание на АВиК - Габрово 7 декември 2016 г.

Публикувано на 04.11.2016 г.

 

Заседание на общото събрание на АВиК - Габрово 7 декември 2016 г.

Публикувано на 09.12.2016 г.

 

Редовно заседание на ОС на АВиК - Габрово - 01.03.2017 г.

Публикувано на 26.01.2017 г.

 

Извънредно заседание на АВиК - Габрово, съгласуване на "План за опазване на околната среда (2017-2021)" - 04.04.2017 г.

Публикувано на 23.02.2017 г.

Добавени документи на 05.04.2017 г.

 

Извънредно заседание на АВиК - Габрово, насрочено за 15 май 2017 г. - "Проектобюджет 2018 г."

Публикувано на 09.04.2017 г.

 

Съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активи на "ВиК" ООД - Габрово"

Публикувано на 28.04.2017 г.

 

Заседанието 15 май 2017 г. "Проектобюджет 2018 г."

Публикувано на 17.05.2017 г.

 

"Съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на "ВиК" ООД - гр. Габрово"

Публикувано на 14.06.2017 г.

 

"Поправка на явна фактическа грешка в Протокол № 4 и Решение № 6 от 12.06.2017 г."

Публикувано на 26.06.2017 г.

 

"Извънредно заседание на ОС на АВиК - Габрово на 08.02.2018 г."

Публикувано на 08.01.2018 г.

Извънредното заседание на 08.02.2018 г. е отменено.

 

"Редовно заседание на АВиК - Габрово на 28.02.2018 г."

Публикувано на 22.01.2018 г.

 

"Извънредно заседание на ОС на АВиК - Габрово на 25 юни 2018 г."

Публикувано на 18.05.2018 г.

 

"Извънредно заседание на ОС на Асоциация по ВиК - Габрово на 20.08.2018 г."

Публикувано на 23.07.2018 г.

 

"Редовно заседание на ОС на АВиК - Габрово на 01.03.2019 г."

Публикувано на 28.01.2019 г.

 

"Извънредно заседание на ОС на АВиК - Габрово, насрочено за 10.06.2019 г.

Публикувано на 08.05.2019 г.

 

"Извънредно заседание на ОС на АВиК - Габрово, насрочено за 29.07.2019 г.

Публикувано на 25.06.2019 г.

 

"Редовно заседание на ОС на АВиК- Габрово на 28.02.2020 г."

Публикувано на 27.01.2020 г.

 

"Извънредно заседание на ОС на АВиК - Габрово, насрочено за 31.07.2020 г."

Публикувано на 30.06.2020 г.

 

"Редовно присъствено заседание на ОС на АВиК - Габрово, насрочено за 01.03.2021 г."

Публикувано на 25.01.2021 г.

 

"Извънредно неприсъствено заседание на ОС на АВиК - Габрово, Подробна инв. програма за 2021 г. на ВиК ООД - Габрово".

Публикувано на 26.03.2021 г.

 

"Извънредно неприсъствено заседание на ОС на АВиК - Габрово. Подробна инв. програма за 2021 г. на  ВиК ООД - Габрово"

Публикувано на 20.04.2021 г.

 

"Извънредно неприсъствено заседание на ОС на АВиК - Габрово, препоръчителен размер на вноската на държавата"

Публикувано на 28.05.2021 г.

 

"Извънредно неприсъствено заседание на ОС на АВиК - Габрово, което ще се проведе на 02.08.2021 г."

Публикувано на 05.07.2021 г.

 

"Извънредно присъствено заседание на ОС на АВиК - Габрово, насрочено за 15.11.2021 г."

Публикувано на 11.10.2021 г.

 

"Извънредно неприсъствено заседание на ОС на АВиК - Габрово, насрочено за 07.01.2022 г., съгласуване на Бизнес план (2022-2026)"

Публикувано на 19.11.2021 г.

 

"Извънредно неприсъствено заседание на ОС на АВиК - Габрово, насрочено за 15.04.2022 г."

Публикувано на 15.03.2022 г.

 

"Редовно присъствено заседание на АВиК - Габрово, насрочено за 12.05.2022 г."

Публикувано на 13.04.2022 г.

 

"Извънредно неприсъствено заседание на ОС на АВиК - Габрово, препоръчителен размер на вноската на държавата"

Публикувано на 04.09.2022 г.

 

"Препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на АВиК - Габрово за 2023 г. (Проектобюджет - 2023 г.)"

Публикувано на 14.10.2022 г.

 

"Извънредно присъствено заседание на ОС на АВиК - Габрово, насрочено за 07.03.2023 г."

Публикувано на 02.02.2023 г.

 

"Редовно заседание на ОС на АВиК - Габрово, насрочено за 11.04.2023 г."

Публикувано на 12.03.2023 г.

 

"Извънредно неприсъствено заседание на ОС на АВиК - Габрово, препоръчителен размер на вноската на държавата"

Публикувано на 28.09.2023 г.

 

"Редовно присъствено заседание на ОС на АВиК, насрочено за 14.03.2024 г."

Публикувано на 16.02.2024 г.

 

"Извънредно неприсъствено заседание на ОС на АВиК - Габрово, насрочено за 04.06.2024 г.".

Публикувано на 29.04.2024 г.