РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Политика за защита на личните данни

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ГАБРОВО

адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 5

интернет адрес: www.gb.government.bg

електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:

 

Стела Колева

тел.: 066/810665

електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

С Политиката за защита на личните данни в Областна администрация на област Габрово може да се запознаете тук.

 

Целта на обработка на лични данни в Областна администрация – Габрово е еднозначно да се идентифицира физическото лице, на което администрацията предоставя услуги, както и за всички останали действия, свързани с официалните правомощия на областния управител, в това число: човешки ресурси, управление и разпореждане с държавна собственост, контрагенти, искания по ЗДОИ, искания по ЗПГРРЛ, ЗПФКПП, видеонаблюдение, посетители, жалби, сигнали и други искания, упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Областна администрация – Габрово в качеството й на администратор на лични данни и др.

 

В сградите, управлявани от областен управител – Габрово се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок до три месеца. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

 

Всяко лице, субект на лични данни, може да упражни правата си по чл. 15 – 22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Областна администрация – Габрово за личните данни, които администрацията обработва за него.

 

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред областен управител - Габрово, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

 

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

 

Всеки субект на лични данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

интернет страница: www.cpdp.bg