РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заместник областният управител Даниела Маринова участва в тридневна конференция на тема „Дни на ученето през целия живот“ в Стара Загора.


Форумът откри заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева. Тя подчерта, че ученето през целия живот е изключително сериозна кауза, защото в следващите 15 години се очаква професиите, които днес са актуални, да изчезнат в 70 процента от обема, в който съществуват. Затова е важно да се създаде култура за учене през целия живот.
В програмата са предвидени различни дейности – обмен на добри и работещи практики, представяне на политики и проекти за развитие на образованието и обучението и други. Участие ще вземат представители на образователни и културни институции на държавно и местно ниво, както и на неправителствения сектор.
Ще бъдат засегнати и темите за дуалното обучение, за практическите умения, както и прилагането на техники и подходи за повишаване на информираността на обществото по темата с валидирането на професионални знания, умения и компетентности.
На информационните щандове са представени и професионалните училища в Стара Загора.

403910051_739847114837919_3858053543987730240_n.jpg403057951_739846848171279_3816638735512653640_n.jpg