РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Пресцентър Министерство ОСП 2021-2027 г. Политики и програми Услуги Нормативни актове Статистика Заместник – министър Вергиния Кръстева: Отчита се двоен ръст в сектор „Животновъдство“ в област Габрово

Областният управител Невена Петкова откри семинар – част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните по Директни плащания 2020, в който участие взе заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева и широк кръг от специалисти към министерството, които да отговарят на въпроси от секторите животновъдство, развитие на селските райони, директни плащания. В приветствието си към участниците в срещата областният управител благодари на представителите на министерството за готовността да представят новостите по места, да работят в диалог със стопани, производители, местни и регионални структури, и да търсят заедно решения на всички проблеми. „Всички вие натрупахте и достатъчен административен капацитет, за да се справите с възможностите, които европейските програми предлагат. Силно вярвам, че все повече ще насочваме усилията към екологично чисти храни, както и ще бъдем по - зелено ориентирани към природата. Искам да използвам момента и да благодаря на ръководството и служителите от Областната дирекция „Земеделие“, които винаги са отзивчиви към земеделските производители от региона и фактът, че няма напрежение в сектора показва една добре свършена работа.“ – каза пред участниците в срещата областният управител Невена Петкова и пожела ползотворна дискусия, както и здрава и пълна година.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева съобщи, че се отчита двоен ръст в сектор „Животновъдство“ в област Габрово. За периода 2014 – 2018 г. броят на отглежданите кози тук почти се удвоява. През 2018 г. добивът на козе мляко нараства с 69% на годишна база, а този на овче и биволско мляко – съответно с 19% и 40%. С 22% повече са заявените за директна подкрепа за 2018 г. овце-майки и кози майки, спрямо 2014 г“. В областта добре се развиват още птицевъдството и пчеларството. В рамките на разглеждания период, броят на отглежданите птици и пчелни семейства се увеличава също почти двойно. Отчита се чувствителен ръст и при производството на птичи яйца и пчелен мед, респективно с 48% и с 64%.

Тя информира, че близо 85% от обработваемата земя в областта е заета със зърнени и маслодайни култури, предимно царевица, пшеница и слънчоглед. През 2019 г. площите с маслодайни култури са с 36% повече спрямо 2014 г., а тези със зърнени култури - с около 7%.

Площите с трайни насаждения тук нарастват с близо 12% за периода 2014 - 2019 г., като се отглеждат основно лешници, сливи и орехи. Зам.-министър Вергиния Кръстева подчерта, че за засилване на интереса към сектора допринася предоставяната директна подкрепа. „През 2018 г. заявените площи по СЕПП със сливи са над три пъти и половина повече в сравнение с 2014 г., а тези с лешници – с 69%“., уточни тя.

„Земеделските производители в област Габрово са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 136,4 млн. лв., което представлява близо 1% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период“, обобщи зам.-министър Кръстева.

Стопаните бяха запознати и с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г. Тя призова присъстващите над 150 земеделски стопани за активен диалог и поставяне на въпроси, касаещи новия програмен период.

„В Стратегическият план по новата ОСП ще влязат директните плащания, мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и секторните програми – пчеларство и винарство.“, заяви Мария Христова, координатор на Координационната група за Общата селскостопанска политика след 2020 г. (ОСП), сформирана към МЗХГ.

„2021 г. ще бъде преходна за земеделските производители. Ще се прилагат старите мерки с нов бюджет.“, посочи Христова. Тя уточни, че 30 % от бюджета на бъдещата Програма за развитие на селските райони ще бъде насочен за агроекология и климат, биологично производство и хуманно отношение.

Пред земеделските производители, експерти на Министерството разясниха още и новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“. Те бяха запознати с мерките за биосигурност, както и с новата Пчеларска програма, която стартира на 24 февруари. Предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони и компенсаторните мерки също бяха представени пред стопаните.