Районната колегия на Българския зъболекарски съюз в Габрово с препоръки

След проведеното извънредно заседание на 16.03.2020 година УС на РК на БЗС Габрово и КК на РК на БЗС Габрово, следвайки логиката на процесите и проблемите с усложнената епидемиологична обстановка и въведеното извънредно положение, се препоръчва следното:

- Плановите пациенти, чието състояние позволява - да бъдат отсрочени във времето!

- С предимство се приемат неотложни пациенти!

- Степента на неотложност се преценява от лекаря по дентална медицина!

- Нови планови случаи по възможност да се отложат във времето!

- В чакалнята да не се позволява да има повече от двама пациенти, като е желателно да се осигури максимална дистанция между тях!

- Пациенти, чието състояние усъмни лекаря по дентална медицина за налична симптоматика за вирусна инфекция да бъдат насочвани към личния лекар или РЗИ! Техният прием да бъде отложен!

- Да бъде снета подробна анамнеза, касаеща температурно състояние, наличие на кашлица, затруднено дишане и най-вече дали е пътувал през последните 14 дни в рискови зони!

- Възможно е пациентите да бъдат приемани със закъснение, поради необходимостта от дезинфекция на помещенията.