РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Допълнение към заповед на министъра на здравеопазването

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев актуализира своя заповед, с която нарежда в обектите за бързо хранене и хранителни магазини на територията на бензиностанции ДА НЕ СЕ ДОПУСКА консумацията на място.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук - https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/22/rd-01-144.pdf