ТЕЛЕФОНИ ЗА ЗАЯВКИ И СИГНАЛИ

Общините в област Габрово обявиха активни горещи телефони за заявки на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства. Социалната услугата е в подкрепа на възрастни, самотни и болни хора, които нямат възможност да излизат и близки, които да им помогнат. Това е мярка, която цели да помогне на най-уязвимите в създалата се сложна епидемиологична обстановка и обявеното извънредно положение заради Covid-19.

Телефони, на които могат да се правят заявки

Община Габрово

088 215 15 30 и 066 988 014

Община Трявна

0894 41 42 82

Община Севлиево

0675 33866

Община Дряново

0676 / 72962, 71172 или 71174

Телефони, на които могат да се подават сигнали за неспазване на въведените извънредни противоепидемични мерки

Община Габрово

0700 144 10

Община Трявна

0677 6 24 96 и 0677 6 20 29.

Община Севлиево

0675 396/112.

Община Дряново

0676 / 72962, 71172 или 71174