РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Ремонтирани помещения и съвременна медицинска апаратура в многопрофилната болница на Габрово

img 3790
Ремонт на помещения, преустройство на диагностични кабинети, кабинет за ЯМР- диагностика, подмяна на асансьорни уредби, съвременна медицинска апаратура и техника са само част от дейностите заложени в проект „МБАЛ Габрово АД – Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ – Габрово“.

Напредъкът по проекта, както и текущото му изпълнение бяха представени днес от директорът на МБАЛ д-р Нели Савчева.

Участие в пресконференцията взеха заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, д-р Елвира Фотева – директор на дирекция „Международни дейности, проекти и програми“, г-жа Марияна Василева – ръководител СРИП, членове на борда на директорите и работещи в болницата, кметът на община Габрово г-жа Таня Христова и областният управител на област Габрово г-н Николай Сираков.

„Имахме време да помислим не как да усвоим евросредства, а да имаме апаратура, от която имаме нужда и ще е необходима в перспектива”, обясни д-р Савчева и допълни, че се чувства щастлива и удовлетворена, че вече има обучени кадри, специализирали в болницата в Аалст и на други места, които ще работят с новата техника. „Мисля че с изпълнението на този проект ще отговорим на изискванията на Министерство на здравеопазването за комплексно обслужване на пациентите” – допълни още директорът на болницата.

 

Заместник - министър д-р Адам Персенски сподели, че въпреки предизвикателствата, работата, която е свършена до тук дава увереност, че проектът ще се финализира успешно. „Тези проекти са изключително важни на фона на все по-острия обществен проблем – онкологичните заболявания.Именно добрата превенция и своевременното диагностициране на заболяването във възможно най-ранната фаза са ключът към запазването на стотици човешки животи”, допълни още д-р Персенски.

Областният управител на Габрово приветства изпълнението на подобен проект и сподели, че важното в момента ще е как тази услуга ще достигне до гражданите. „Защото може министерството да си е свършило добре работата, болницата да има прекрасни условия, апаратура и специалисти, но ако хората сами не се погрижат за себе си – няма да има смисъл от всичко това. Потребността трябва да е във всички ни, да имаме желание да се грижим за здравето си докато сме още здрави и да търсим онези услуги, които предлагат превенция и ранната диагностика.” – категоричен е Николай Сираков.

Проектът за изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта възлиза на 5 535 608, 77 лв., от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – 4678477, 21 лв.

Основната цел на проект BG161PO001/1.1-08/2010/016 е да се повиши качеството на медицинското обслужване в област Габрово – необходима предпоставка за подобряване качеството на живот на населението и за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие в габровския агломерационен ареал.