РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Отбелязваме Световния ден на безопасност и здраве при работа под надслов „Да спрем пандемията: безопасността и здравето при работа могат да спасят човешки живот“

Всяка година Областния съвет по условия на труд се старае с организирането на различни инициативи да насърчава културата на превенция на риска за подобряване на условията на труд, да повишава информираността по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа. Днес, когато се отбелязва Световният ден на безопасност и здраве при работа в условията на световна пандемия членовете на съвета апелират да продължат да се спазват все така добросъвестно въведените мерки на работните места, а така също и самите работници да бъдат отговорни.

„Да спрем пандемията: безопасността и здравето при работа могат да спасят човешки живот“ е лозунгът на Световния ден за 2020 г. По този повод председателят на съвета, заместник областният управител Мария Пенева, споделя отворено писмо до работодателите, в което се казва:

„Уважаеми работодатели от област Габрово,

В световния календар от дни, посветени на различни каузи, личности и идеи има една дата, към която ние - от Областния съвет по условия на труд, искаме да насочим вниманието Ви – 28 април Световният ден на безопасност и здраве при работа. Днес, Правителствата на всички държави, работодателите, работниците и техните организации са изправени пред огромни предизвикателства, докато се опитват да се борят с пандемията COVID-19 и защитават безопасността и здравето на работното място.

Световният ден за безопасност и здраве при работа 2020 е под надслов „Да спрем пандемията: безопасността и здравето при работа могат да спасят човешки живот!“ и ще се съсредоточи върху справяне с огнището на инфекциозни заболявания на работното място.

В условията на пандемия, днес повече от всякога е важна ролята на работодателите за недопускане разпространението на вируса в работна среда. Вашият пример и грижата към служители Ви е важен и провокира личната отговорност на всеки един от тях. Както във всяка друга ситуация на предизвикателство, решението се крие в общите усилия и действия. Затова нека не забравяме, че отговорното отношение към всеки един работник поражда същото отношение от него към фирмата, работодателя му, колегите му, към самия него.

Благодаря Ви за усилията, които полагате и за отговорното Ви поведение! Благодаря Ви за съпричастността и грижата към нашето общество!“