РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Националните дни на ученето през целия живот ще се проведат през м. октомври в Габрово

Координационният съвет на националната платформа „ Обединени за ученето на възрастни“, чийто член е областният управител Невена Петкова, единодушно реши на свое заседание, проведено в Търговище,  Националните дни на ученето през целия живот да се проведат през м. октомври в Габрово. „Бидейки люлка на новобългарското светско образование, Габрово има какво да представи и от опита си в ученето за възрастни – практиките за дуалното обучение, музейното училище, центровете за професионално обучение и многобройните инициативи, които съчетават неформално обучение с учене за възрастни. Вероятно поради изключително динамичната ситуация ще трябва да се помисли и за вариант Б за провеждането на всички инициативи.“ – коментира областният управител и благодари на председателя на Координационния съвет Валентина Дейкова и всички членове за оказаното доверие.

Инициативата е основно годишно събитие, което се организира от МОН, екипа на националния координатор и съответната област – домакин. Основната цел е с разнообразна палитра от събития да се популяризира значението на ученето през целия живот в България.

Снимка: Областна администрация - Търговище