РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Утвърдена е Регионалната програма за заетост на област Габрово – 2020

Със заповед на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Регионалната програма за заетост на област Габрово – 2020. За това информира заместник областният управител Мария Пенева, която е и председател на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

Програмата е в съответствие със стратегическите цели на Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 година и е част от Националния план за действие по заетостта за настоящата година. Освен това Програмата подпомага реализирането на стратегическите цели и приоритети, заложени в общинските планове за развитие на четирите общини – пояснява заместник областният управител и подчертава, че участието на общините като работодател ще даде възможност за подкрепа на безработни лица от целевите групи в неравностойно положение на пазара на труда. „Сроковете, в които трябваше да се случи предварителната работа по общини бяха изключително кратки и аз благодаря на представителите им, които са в Комисията по заетост“ – споделя Мария Панева и допълва, че вероятно сроковете ще бъдат пречка за одобрението на други области.

Общо 14 работни места са одобрени за област Габрово – 8 места са на пълен работен ден и 6 – на непълен. За гр. Габрово това са 4 лица на пълен работен ден; за гр. Дряново – одобрени са 2 лица на пълен и 1 лице на непълен работен ден; за Севлиево отново 2 лица на пълен и 1 лице на непълен работен ден; за гр. Трявна – 2 лица на непълен работен ден; кметство Плачковци има одобрено 1 лице на непълен работен ден и с. Радевци – 1 лице на непълен работен ден. Основните дейности са свързани с поддържане и почистване на обществени площи. Срокът за реализация на програмата е от 3 август до 3 декември 2020 г.