РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Мария Пенева проведе среща с и.д. директора на Дирекция "Бюро по труда" - Габрово

Заместник областният управител Мария Пенева проведе среща с и.д. директора на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово Даниела Маринова, на която присъстваха и главният секретар на администрацията и секретарят на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Те бяха запознати с изпълняваните програми и мерки за заетост на територията на област Габрово.  Маринова подчерта, че работодателите от областта предпочитат да запазват работниците си, ползвайки възможностите, които им предоставя държавата, а не да ги съкращават. Тя обясни, че по ПМС №  55 са запазени работните места на 7160 човека от кандидатствалите 214 работодателя.

Към момента действат три нови мерки - едната е насочена към хотелиерство, ресторантьорство и пътен транспорт и включва подкрепа за заети лица в размер на 40 на сто от минималната работна заплата с включени осигуровки или около 290 лева на човек. Втората мярка e аналогична на предоставяната по придобилата публичност мярка 60/40, чието действие приключи на 30.06.2020 г. Регламентираната подкрепа по ПМС № 151/03.07.2020 г. е отново в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за месец май и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви юли до 30-ти септември 2020 г. и се отнася до голяма част от работодателите без администрация, образование, култура и др. Новото при нея е, че лицата вече ще работят и ще получават тези компенсации. Маринова коментира още, че очаква голям брой работодатели да кандидатстват. Третата мярка се нарича „Заетост за теб“ и се отнася за работодатели, които искат да разкрият нови работни места и ще бъдат субсидирани в рамките на 3 месеца. „Бюро по труда“ отчита добри резултати по изпълнение на финализираното вече ПМС № 55, което се дължи и на активната работа на служителите в дирекцията. За съжаление това е и едно от предизвикателствата, с които трябва да се справи и.д. директорът, отчитайки изключителното натоварване и намаления състав на дирекцията в Габрово.

Успоредно с мерките за справяне с последиците от COVID -19 в „Бюро по труда“ се изпълняват и 6 проекта на социални партньори, които предвиждат различни курсове за обучение на 130 безработни лица.

Заместник областният управител поздрави и.д. директора за активната работа и добрата популяризация на мерките от Правителството, доказателство за което са посочените данни и резултати. Тя изрази надежда, че ще има решение и на кадровия проблем, пред който е изправено едно „Бюрата по труда“ в страната с най – добри показатели за работа.