РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Мария Пенева и началника на областния отдел "Автомобилна администрация" обсъдиха промени в Закона за автомобилните превози

Промени в Закона за автомобилните превози бяха разгледани по време на среща на заместник областния управител Мария Пенева и началника на областен отдел „Автомобилна администрация“ Александър Петров.  Новостите са от м. юли т.г. и касаят различни направления. Едно от тях е, че общественият превоз на пътници по автобусни линии се извършва съгласно утвърдени транспортни схеми като към досегашните републикански, областни и общински се добавя и междуобластни такива. Те ще включват автобусни линии, свързващи населени места от две съседни области, с изключение на двата областни центъра, и ще бъдат утвърждавани от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Промени има и по отношение на процедурата по възлагане и утвърждаване на схемите. Изменения са направени и в Раздел II Специализирани и случайни автобусни превози, както и таксиметрови превози. Като за последния цялото администриране ще се извършва от съответните общини. По време на срещата стана ясно, че се въвежда и регламентиране на превозите с атракционна цел, за които кметовете на общините ще създадат и поддържат база данни, в която ще вписват превозните средства и лицата, които извършват подобен род дейност.

Предстои тези и други въпроси да бъдат обсъдени по време на предстоящото заседание на Областната транспортна комисия, в дневния ред на което е включено имено обсъждане на промяна на маршрутно разписание от Областната транспортна схема по направление Трявна – Габрово – Трявна по предложение на Община Трявна.