РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ЦСМП - Габрово получи седмия нов специализиран автомобил, очаква доставката на още един

Седмият специализиран автомобил за Спешната помощ вече е в Габрово, това съобщи директорът на ЦСМП – Габрово д-р Георги Шандурков. Очаква се следващия месец да пристигне и последната осма линейка. Всички те разполагат с пълен комплект медицинско оборудване за оказване на спешна помощ, като гаранционният срок на автомобилите и апаратурата е 5 години. „За първи път от години спешната помощ, разполага с такова модерно оборудване“, сподели в разговор с областния управител д-р Шандурков. Двамата изразиха надежда, че подобряването на условията на работа ще има благоприятна тенденция към привлекателността на тази благородна професия и повече млади хора ще се насочат към нея.

Доставката на автомобили е част от изпълнението на Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с общ бюджет 163 897 815,62 лв. и срок на изпълнение до 23.10.2021 г.

Големият инвестиционен проект се реализира на територията на цялата страна и е в три лота - поясни д-р Шандурков – първият от тях за оборудване и обзавеждане на спешните центрове вече е изпълнен в това число и в нашата област, вторият – за доставка на специализирани автомобили предстои да бъде завършен с получаването на последния предвиден за област Габрово автомобил, остава да стартира изпълнението на третия лот, който предвижда реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа до центъра за спешна медицинска помощ и филиалите му в областта.

Чрез реализиране на дейностите по проекта ще се осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинската помощ и за осигуряването на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния в съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания.

 

zavrashtanetoSMARTistorii