РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областния управител участва в онлайн среща за новия подход за инвестиции в регионите, новото програмиране, ресурсите и инвестиционните мерки за управление на територията

Невена Петкова и експерти от администрацията участваха в онлайн среща, организирана от  зам. - министъра на регионалното развитие Деница Николова, по време на която беше представен новия регионален подход и интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) за бъдещия програмен период 2021-2027 г. По време на срещата зам.министър Николова подчерта, че се търси възможността през новия програмен период Северен централен регион да има малко по-голям превес по отношение на финансирането от европейските фондове заедно със Северозападен регион спрямо останалите четири района на страната. Предложението е предпоставено от социално-икономическите анализи и показателите, които ясно показват, че и двата региона са по-изоставащи, спрямо останалите части на страната. Основен акцент в срещата е ключовата роля на Регионалните съвети за развитие, както и новите функции и сериозни отговорности на областните управители, свързани с изпълнението на регионалната политика. Те ще имат функцията да селектират проекти с най-голяма нужда за региона и насърчаващи потенциала му, заедно с икономическите нужди. Така ще се получи добавена стойност за територията и по-висок стандарт на живот.

Пред участниците в срещата заместник-министърът посочва още, че в Северен централен район по Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Общините Габрово и Севлиево ще могат да кандидатстват по приоритет 2 - Интегрирано териториално развитие на регионите. Общините Дряново и Трявна, попадат в обхвата на Програмата за развитие на селските райони. Активно се работи и в най-скоро време предстои приемане на постановление на МС за ИТИ и промени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.