РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

От 16 до 27 ноември ученици от четири училища от област Габрово преминават на дистанционно обучение, по предложение на директорите

Във връзка със заповед на министъра на образованието и науката от 11 ноември т.г., с която се дава право на директорите на училища да отправят аргументирано предложениe за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО, ако в училището са създадени условия за това и след направени анкетни проучвания сред родители на ученици и проведени педагогически съвети, четири училища от област Габрово отправиха своите предложения за преминаване към обучение в електронна среда. Това са Национална Априловска гимназия (от VIII до XII клас), Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ (V до XII клас), Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ (от VIII до XII клас) и Средно училище „П.Р.Славейков“ – Трявна (V до XII клас). Към мотивите на всички директори се посочва и големият брой пътуващи ученици.  Във връзка с това Областният кризисен щаб за превенция разпространението на коронавирус COVID-19 в област Габрово проведе днес онлайн заседание, по време на което бяха представени всички доклади, постъпили към областния управител на област Габрово. След обсъждането им и на основание заповед на министъра на образованието и науката № РД09-3172 от 12 ноември т.г. Щабът прие решения, с които се подкрепиха направените предложения от директорите на гореспоменатите училища, а именно учениците от посочените класове да преминат към обучение от разстояние в електронна среда, считано от 16 до 27 ноември, включително.