РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Правителството отпусна над 200 хил. лв. за всички държавни и общински училища в област Габрово

Правителството отпусна над 200 хил. лв. за всички държавни и общински училища в област Габрово. Средствата са съгласно Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа. Средствата се предоставят за подпомагане на бюджетите на държавните и общинските училища и центъра за специална образователна подкрепа и се разходват за мерки и дейности, свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 и разширяване на възможностите за електронно обучение, в т.ч. за дезинфекционни материали, уреди за пречистване на въздух, преносими компютри и други.

По - рано днес на заседание на Правителството бяха отпуснати още близо 48 млн.лв за наука, от тях 14,5 млн. лв. са за изпълнението на осем национални научни програми за 2021 г., в рамките на които се работи по важни за обществото теми като единен цифров пазар в науката, ниско въглеродна енергия, опазване на околната среда, здравеопазване и медицина. Над 33 млн. лв. са осигурените средства и за дейностите от Националната пътна карта за научна инфраструктура, включените обекти, в която имат стратегическо значение за българската наука и са с най-голям потенциал за извършване на съвременни и високи научни изследвания.