38 паралелки одобрени в Държавния план - прием за учебната 2021 - 2022 година

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие разгледа и съгласува предложението на Регионално управление на образованието – Габрово за Държавния план – прием за учебната 2021 – 2022 година. Одобрени са 38 паралелки за областта, което представлява максимално определената квота от Министерството на образованието и науката. Застъпени са 17 професионални направления, а делът на професионалната подготовка е близо 70 %. Три са чуждоезиковите паралелки за областта и те са в Национална Априловска гимназия. Общо четири са новите професии за областта, които се предлагат – това са „Маркетингови проучвания“ в НАГ, „Електрически превозни средства“ в ПТГ „Д-р Никола Василиади“, „Локомотиви и вагони“ в ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново и „Промишлена естетика и дизайн“ в ПГ по транспорт и машиностроене, с. Градница.

Предложени профилирани паралелки за прием след VII клас са: две в СУ „Отец Паисий“ – Габрово – „Графичен дизайнер“ и „Строителство и архитектура“; една паралелка в СУ „Райчо Каролев“ – Габрово – „Физическо възпитание и спорт“; пет паралелки в НАГ, от които една „Хуманитерни науки“, три „Чужди езици“ и „Маркщетингови проучвания“; четири паралелки в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ –математически профил, „Софтерни и хардуерни науки“, „Природни науки“ и „Системно програмиране“; пет паралелки в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – „Приложно програмиране“, „Мехатроника“, „Компютърна техника и технологии“, „Автотранспортна техника“ и „Електрически превозни средства“; в ПГТ „Пенчо Семов“ са шест паралелки – „Икономика и мениджмънт“, „Организация на хотелиерството“, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, „Производство на кулинарни изделия и напитки“, Производство на хляб и хлебни изделия“ и „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“; една паралелка „Природни науки“ е в СУ „Максим Райкович“ – Дряново; в ПГИ „рачо Стояново“ – Дряново подкрепени паралелки са „Машини и системи с ЦПУ“, „Локомотиви и вагони“ и „Организация на туризма и свободното време“; две паралелки са в ПГ по транспорт и машиностроене в с. Градница – „Промишлена естетика и дизайн“ и „Автотранспортна техника“; четири паралелки в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево – „Машини и системи с ЦПУ“, „Електрообзавеждане на производството“, „Промишлена електроника“ и „Компютърна техника и технологии“; три паралелки са одобрени за СУ „Васил Левски“ – Севлиево – с математически профил, природни науки и предприемачески профил; „Механизация на селското стопанство“ и „Спедиция, транспорт и складова логистика“ в ПГ „Марин Попов“ и една паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ в СУ П.Р.Славейков“ – Трявна.