Областният управител Невена Минева проведе среща във връзка с предстоящи пътни ремонти в община Севлиево със средства, осигурени от Правителството

Областният управител Невена Минева, заедно с кмета на община Севлиево д-р Иван Иванов, директора на ОПУ – Габрово инж. Деян Георгиев и директора на ВиК – Габрово инж. Владимир Василев обсъдиха инвестиционната програма за текущи ремонти на пътни участъци от републиканската пътна мрежа на територията на община Севлиево.
„Предстои изключително много работа в това направление и затова очаквам добра координация между действията на заинтересованите институции, защото освен пътните ремонтни дейности, продължава и изпълнението на ВиК дейности, за които в края на 2020 година Правителството отпусна допълнително средства за справяне с водния проблем в общината." – заяви областният управител Невена Минева.
По програмата за текущ ремонт и поддържане на АПИ е одобрено допълнително задание за превантивен ремонт на път Ш-404 "I-4-Богатово-Севлиево" от км 0+000 до км 4+777, където предстои стартиране на строително – ремонтни работи. Освен това за изготвяне на технологични проекти за превантивен ремонт през настоящата година са одобрени още път III-403 „Кормянско-Малки Вършец-Крамолин" от км 0+000 до км 26+685; път III-6072 „Кръвеник-Стоките-Батошево" от км 4+766 до км 26+594 и път III-401 „граница Ловеч – Кормянско-М.Вършец/" от км 46+177 до км 56+344. Сключено е и допълнително споразумение към Договора за „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления", в което е включено и свлачището в района на с. Малък Вършец.  Общо петнадесет обекта попадат в обхвата на Договора, като за територията на община Севлиево са три. Става въпрос за трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6072 "Граница Ловеч-Кръвеник-Стоките-Батошево-(Горна Росица- Гъбене), в района на с. Селище, при км 11+672; укрепване на свлачище на републикански път III-403 „(о.п.Севлиево-Велико Търново)-Кормянско-Малки Вършец-Сухиндол-Павликени" в участъка при км 11+300 с идентификационен № GAB29.46509.01; трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-405 „(О. п. Севлиево - Велико Търново) – Добромирка – Вишовград – Бяла Черква – Павликени – Батак – Караисен – Алеково – Царевец - Свищов" в участъка от км 2+133 до км 2+980. 

Още едно свлачище е включено за укрепване, но по ОП „Околна среда" – информира инж. Георгиев, който уточни, че е приключила процедурата за избор на изпълнител и строителен надзор за Проект „Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово". 

Чрез реализацията на предвидените ремонтни дейности ще се подобри технико-експлоатационното състояние на пътищата, носимоспособността на настилката и ще се повиши безопасността на движението.