РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Първа копка на важен за водоснабдяването на Севлиево проект

Областният управител Невена Минева присъства на първа копка по инвестиционния проект за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, в частта си от етапа, предвиден за изпълнение през 2021 година. В кратко приветствие кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов подчерта още веднъж важността от изпълнението на този проект, който се случва „благодарение на отпуснатите от Правителството средства за първите три етапа от реконструкцията на довеждащия водопровод“. Областният управител Невена Минева пожела успех на изпълнителите и хубаво време за работа и след три месеца, колкото включва изпълнението по договор участъкът да е готов. Тя коментира, че от години водоснабдяването на населените места в община Севлиево е в центъра на вниманието на държавната политика, провеждана в сектора, за територията на област Габрово. „Трябва да е ясно, че към този проблем винаги е подхождано с разбиране и загриженост и е оказвано съдействие по всякакъв начин за решаването му. Както не веднъж съм казвала през тези години това е дълъг процес, но виждаме, че когато има ясна визия и когато системно се работи от всички заинтересовани институции – държавни и местни, проблемът се решава. Всичко това, което предстои като реализация ще ни доближи до желания резултат.“ – категорична е Невена Минева.

Проектът включва реконструкция и подмяна на Участък № 1: ВОДОПРОВОД от т. 38 до т. 57 и от т. 74 до т. 1120 (ОШ № 1) от съществуващия преносен водопровод на подобект: „Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1”.

Дължината на този участък е 3 787,49 м, от която е предвидено да бъдат реконструирани и подменени само старите етернитови тръби с диаметър 546 мм и обща дължина 2 353,31 м', а останалата му част, изпълнена от стоманени тръби с диаметър 630 мм, се запазва.

Бюджетът на строежа възлиза на 1 498 464,96 лв., които са осигурени от бюджета на МРРБ, съгласно сключеното за тази цел Споразумение № РД-02-30-38/17.11.2020 г. – за целево финансиране изпълнението на обекти за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севлиево.

Изпълнението на СМР на строежа ще се извършва от Обединение „ХИДРОПРОЕКТ СЕВЛИЕВО 2018“, строителният надзор – от „СУПЕР В 99“ ООД, а авторският надзор - от ДИКРАС ООД.