РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Запазват се положителните резултати от съвместната работа на институциите по Механизма по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Областният координационен център, сформиран във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, проведе ежемесечната си среща този път в присъствена среда. Участниците – началникът на РУО – Габрово, експерти от общините от област Габрово заедно с представители на ОД на МВР – Габрово, РЗИ – Габрово и РДСП, обсъждаха извършените дейности по механизма за първото тримесечие на 2021 година. За пореден път беше подчертано доброто сътрудничество между институциите на регионално ниво по линия на обхвата, включването и предотвратяване отпадането от образователната система на деца в предучилищна и училищна възраст. „Дистанционното обучение е сериозно предизвикателство, което усложнява до известна степен ситуацията с обхвата, но не е пречка да се провеждат заложените дейности по Механизма“ – коментираха експертите от общинските администрации, които са единодушни и в предложението си глобата, която е заложена като мярка за предотвратяване отпадането на деца, които без основателна причина прекъсват посещението си в детска градина или училище да бъде заменена с друг вид санкция. Подновени са съвместните обходи на експерти от Регионално управление на образованието - Габрово и Детска педагогическа стая към РУ на МВР – Габрово заедно с районен полицай и представител на Общинския инспекторат към Община Габрово. Посетени са 10 адреса и са консултирани 14 ученика, които са в задължителна училищна възраст. Наред с това от страна на РД „Социално подпомагане“ бяха отчетени и 52 извършени проверки за предходния месец. По време на срещата беше повдигнат въпроса и за обхвата на 4-годишните деца в детските градини. От представената информация на общините и направените проучвания става ясно, че от септември има готовност да тръгнат на задължителна градина. Коментиран беше още казус, изпратен от родители като запитване до временно изпълняващия длъжността областен управител г-жа Мария Пенева, който касае бъдещи първокласници, които на практика приключват обучението си в детска градина през м. май, а тръгват на училище през м. септември. Въпросът от родителите е задължително ли и е децата им да напуснат детската градина до постъпване в първи клас в училище. За всички, които се вълнуват от темата, беше обяснено, че всяка детска градина има възможност да организира процеса си на работа през летните месеци, така че децата да могат да продължат да посещават занимания до постъпване в училище, както е записано и в Закона за предучилищно и училищно образование.