РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Здравните власти с препоръки за безопасността по време на Великденските празници и апел – с общи усилия, споделена отговорност и съпричастност на всички, да посрещнем в здраве и с вяра Светлите Великденски празници

Във връзка с организирането и провеждането на предстоящите Великденски празници и с цел опазване живота и защита здравето на хората от изключително важност е стриктното спазване в храмовете на въведените противоепидемични мерки.

Задължително е спазването на физическа дистанция от поне 1,5 м и носенето на маска, с изключение на свещенослужителите. Трябва да се осигурят дезинфектанти за ръце на входовете на храмовете, да се извършва дезинфекция на често докосвани предмети, редовно да се проветрява, както и по възможност да се обособят отделни коридори за вход и изход на миряните.

Отчитайки спецификата на ритуалите и епидемичната обстановка от COVID, здравните власти препоръчват още де не се докосват реликвите и целуват иконите.