РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Старт на дейностите по модернизация на уличното осветление в Габрово

Вр.и.д. областен управител Мария Пенева присъства на официалния старт  на дейностите по модернизирането на уличното осветление в град Габров по проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат“. На практика това означава, че цената за изпълнението му следва да се изплати от реализираните икономии за разход на електрическа енергия. „След по – малко от година Габрово ще има ново енергоефективно осветление, а с реализацията на този проект общината още по - заслужено ще носи приза „Европейски зелен лист“ – заяви по време на събитието Кръстина Чолакова, представител на ДЗЗД ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ – ЕНЕРПРОМ -  изпълнителят на дейностите по проектиране и внедряването на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на системата за осветление на град Габрово.

Инвестицията включва:

-Подмяна на уличните и парковите натриеви осветители с нови енергийно ефективни LED осветителни тела;

-Изграждане и монтаж на нови касети, извън съоръженията на енергоразпределителното дружество за улично осветление на подходящо място, в това число комутационната апаратура;

-Изграждане на нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парковото осветление;

-Поддръжка на системата за улично осветление, реализирана в резултат на инвестицията, за срока на изплащане на инвестицията, след въвеждане в експлоатация на енергоспестяващите мерки;

При реализиране на предвидените инвестиции се предвижда гарантираната годишна икономия на енергия от уличното осветление на град Габрово, при оптимално потребление, да е 1 705 670 kwh на година.