РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Първи областен форум по НП „Иновации в действие“ на тема „Иновативни методи и подходи за създаване на бъдеще за всеки ученик“

Първи областен форум по НП „Иновации в действие“ на тема „Иновативни методи и подходи за създаване на бъдеще за всеки ученик“ се проведе днес в Габрово. Организатори са СУ „Райчо Каролев“ - Габрово и Регионално управление на образованието – Габрово, а гости на събитието бяха кметът на община Габрово Таня Христова, заместник областният управител Кристина Сидорова, началникът на РУО – Габрово Георги Маринова, Илияна Славова – главен експерт в МОН, представители на училищното и общинското училищно настоятелство. Заместник областният управител Кристина Сидорова поздрави участниците и гостите във форума. “Вярвам, че споделените днес добри практики ще провокират всички и ще ги обогатят. Прекрасно е, че все повече училища поглеждат в тази посока и всяка изминала учебна година списъкът с иновативни училища се увеличава. Вярвам, че това е за добро и един успешен модел за повишаване мотивацията на учениците, за развитие на тяхното творческо мислене и успешна реализация. Бъдещето е в тях, а ние в лицето на държавната власт трябва да продължаваме да създаваме предпоставки това да се случва успешно.“ – каза зам.-областният управител и сподели още, че днес, ученици са всичко ново, модерно и иновативно и от тях произлиза необходимостта качественото образование да е съобразено със съвременните тенденции, а креативните учители да променят образователната система в България.

Как и по какъв начин осмислят иновациите в училище, кои са добрите примери и „заразяват“ ли иновативните методи и подходи – за всичко това говорят днес участниците във форума - училища от Габровска област, училища - партньори от гр. Пловдив, гр. Поморие и с. Крумово и Технически университет – Габрово. Сред темите на презентациите са „Дигитални умения и знания на учениците от СУ „Райчо Каролев““ - гр. Габрово; „Училище за емоционална, дигитална и социална грамотност“; „Ранно чуждоезиково обучение чрез прилагане на иновативни подходи“ ; Театрална работилница - IIа клас; „Иновативни педагогически практики в целодневната организация на учебния процес“; „Умна класна стая“; „Свободна зона“; „Наука на сцената“; „Въвеждане на проектно-базирано обучение в НГПИ „Тревненска школа““

Основната мисия на иновативните училища е да извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др. Изграждат връзки, обмен и мрежи между иновативните училища, както и с останалите училища в страната, които имат готовност да създават и прилагат иновации, наличието на информационна платформа и реализиране на мобилност за иновации и добри практики.