РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, решение от 02 септември 2021 г. на 46-ото Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г.) и във връзка с предстоящото насрочване на избори за народни представители, Областен управител на област Габрово съобщава, че на 19 септември 2021 г. (неделя) от 10:00 часа в Ритуалната зала на Община  Габрово, адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3, ще се проведат консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции за състав на Районна избирателна комисия – Габрово за произвеждане на изборите. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Съгласно указание на Централната избирателна комисия ще бъде приложен § 5, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, съгласно която „При произвеждане едновременно на избори за народни представители или за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България се назначава една обща районна избирателна комисия за всеки изборен район (район)”.

Редът, условията и представителството за провеждане на консултациите, както и необходимите документи, са посочени в чл. 60 от Изборния кодекс и съответните решения на ЦИК.