РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Политическите партии не постигнаха съгласие за състава на РИК - Габрово

Политическите партии не постигнаха съгласие за ръководството и членовете на Районната избирателна комисия - Габрово по време на проведените днес Консултации, които бяха свикани и ръководени от областният управител Борислав Бончев.

Съставът на РИК е с общ брой 13 члена, в това число председател, двама заместник – председатели и секретар, които не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. Разпределението на квотите е както следва: за ПП „Има такъв народ“ - 3, коалиция „ГЕРБ – СДС“ - 3, коалиция „БСП за България“ – 2, коалиция „Демократична България“ – 2, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 2 и Коалиция „Изправи се, България! Ние идваме!“ – 1.

По време на консултациите, на които присъстваха представителите на парламентарно представените сили в 46-тото Народно събрание, беше направено едно единствено предложение за председател на РИК - за адв. Мария Недева от коалиция „ГЕРБ – СДС“. Коалиция „БСП за България“ предложиха Юлия Ненова за секретар на РИК, но малко по-късно колегите им от „Изправи се, България! Ние идваме“ предложиха техен член за секретар или заместник – председател. Четири предложения постъпиха и за двете зам.-председателски места – на „Има такъв народ“, коалиция „Демократична България“, ПП ДПС и коалиция „Изправи се, България! Ние идваме!“.

Нито една от партиите не отстъпи от заявеното си желание. При така създалата се ситуация и съгласно Изборния кодекс и решение на Централната избирателна комисия /ЦИК/, когато при консултациите за състава на РИК не е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК, въз основа на направените предложения на партиите и коалициите, които са участвали в консултациите.