РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Зам.- областният управител и началникът на РУО - Габрово обсъдиха с кметове и директори работата на екипите за обхват

Заместник областният управител Кристина Сидорова и началникът на РУО-Габрово Георги Маринов проведоха среща с кметове и директори на училища в малките населени места на община Севлиево. Срещата бе домакинствана от Професионалната гимназия по транспорт и машиностроене в Градница и целта й бе постигане на координация и стартиране на работата на екипите за обхват. Поставени бяха различни проблеми, свързани с обхвата и задържането на ученици от уязвими групи. Директорите отчетоха ползата от образователните медиатори и тяхната работа на терен. Коментиран беше въпроса за осигуряване на медицински сестри в училищата и  транспорта на учениците. Отбелязано бе традиционно доброто взаимодействие с кметовете на Градница, Душево, Яворец и останалите села в община Севлиево, които подпомагат обхвата на деца посредством разговори и контакти с родителите. Учители от гимназията в Градница изнесоха презентация, основен акцент, в която бяха добрите практики за превенция на отпадането на ученици.