РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО И ОБЛАСТНА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КОМИКС „ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО“

Областна администрация – Габрово и Областна комисията по безопасност на движението по пътищата обявяват Национален конкурс за комикс на тема „Животът е с предимство“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Конкурсът е продължение на кампанията за пътна безопасност, която администрацията заедно с общините и бизнеса от региона реализира с поставяне на макети на деца, имитиращи рисково пресичане на пешеходни пътеки.

Целта на конкурса е чрез съвременните способи на комикса - по лесен, забавен и достъпен начин  да се представят основните правила за безопасно шофиране, пресичане, колоездене и то през погледа на децата и насочено като послание към децата. Да се представят различни рискови ситуации, случки и преживявания на участниците в движението. Към всичко това организаторите си поставят и амбициозната задача отличените творби да бъдат приложени в образователния процес по БДП.

Получените творби ще бъдат разгледани и оценявани от жури, съгласно предварително зададени критерии. „Особено признателни сме, че на поканата да се включат към състава на журито откликнаха изключителни авторитети като г-н Антон Стайков и г-жа Мария Ландова. Без всякакво колебание каузата за пътна безопасност обедини хора на изкуството и представителите на различни институции, които ще очакват да прочетат интересни, атрактивни, емоционални, смислени и защо не забавни истории в комикс“ – споделят организаторите от Областна администрация – Габрово.

Участниците са разделени в три възрастови групи – от малки до големи, а наградите ще се присъждат за всяка група. Техниката, която може да се използва е свободна, но задължително комиксът трябва да има заглавие и да кореспондира с темата за пътна безопасност, а за типажите на главните герои да бъдат свободно интерпретирани фигурите на момче и момиче, поставени до пешеходните пътеки, в публичната среда на област Габрово.

Крайният срок, до който участниците могат да развихрят въображението си, да съберат мислите си и да ги визуализират в комикса е 5 ноември 2021 г. Награждаване на победителите е предвидено за 26 ноември 2021 г.

Всички желаещи да участват следват да изпратят по пощата или на ръка на адреса: 5300 Габрово, пл. „Възраждане“ № 5 за Национален конкурс за комикс „Животът е с предимство“ формуляр за участие и комикса на хартия.

Регламентът за провеждане, приложенията към него и цялата информация за Националния конкурс са достъпни на интернет страницата на Областна администрация – Габрово www.gb.government.bg