РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Честит празник на народните будители!

Уважаеми жители на област Габрово,

 

Днес отдаваме заслужената почит и уважение пред всички будители, които посветиха живота си на българската духовност, език и култура. Хора – книжовници, благодетели за българското образование и храмове на вярата, борци за национално освобождение, дейци на културата и изкуството, допринесли за духовното израстване на България! Дълъг списък от имена, пред които днес се прекланяме. Списък, който обаче предвидливо е оставен отворен при учредяването на Празника на народните будители през 1922 г., за да може като че ли всеки да открие своя будител и да го впише сред другите.

Съвременните будители са сред нас и са едни от нас! Огледайте се, открийте ги и ги покажете, имаме нужда от тях, за да черпим „бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество“.

Бъдете и пробуждайте,„…животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното…“

Честит празник на народните будители!

 

Борислав Бончев

Областен управител