РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заместник областните управители посетиха иновативна фирма, която предлага решение за проблема с качеството на въздуха

Качеството на въздуха е изключително важна тема, която по това време от годината е особено актуална. И макар, че отговорността за това трябва да е на всички нас, огромна е ролята на местната и държавната власт и на бизнеса. Ето защо една стартираща иновативна фирма в Габрово предизвика интереса на заместник областните управители Стилияна Тинчева и Кристина Сидорова. Те посетиха офиса на Senstate Technologies и разговаряха с част от екипа на фирмата, вдъхновяващи млади хора, дръзнали да бъдат първи, по примера на именити габровски индустриалци. Благодарение на тях Габрово вече е първият „умен град“ в България, въвел решения за мониторинг на околната среда. Амбицията това да се случи е на младия предприемач Светослав Матеев. Именно с решенията и възможностите на малките, но само на външен вид, мобилни станции, които предлагат, се запознаха заместник областните управители.

Какво са направили Senstate? Разработили са и са поставили в Габрово вече 8 станции за качество на въздуха – изключително висок клас и с много чувствителни сензорни компоненти, отчитащи данните и то в реално време. „Ето тук, и не само, е една от основните разлики с всички останали станции“ – обяснява Светослав Матеев, демонстрирайки възможностите на разработената платформа, която е достъпна от всички. Разбира се за регистрирани потребители системата предоставя много повече данни, на базата на които да се прави пълен професионален анализ. Софтуерът също е собствена разработка и непрекъснато се обновява. „А информацията, която се предоставя от станциите е изцяло адаптирана към европейското законодателство“ – обяснява още Матеев. Пред заместник областните управители той подчерта, че данните, които се генерират от тях, са напълно достатъчни на държавни или местни власти за управленски решения по отношение околната среда.

Станциите могат да се разположат навсякъде, където това е необходимо. Така например вече има монтирани станции на територията на едно габровско училище, с цел непрекъснато наблюдение и обръщане на специално внимание на средата, в която децата растат. „Също така фирмата има разработени и такива за поставяне в класните стаи – нещо изключително полезно, особено в ситуацията, в която се намираме в момента“ – отчита Матеев.

Освен в градска среда и училища, решение е намерено и за индустриалните зони – в една от големите такива в Габрово има поставена станция, която отчита повече показатели от останалите с оглед на по-високия риск от замърсявания – в това число газове, прахови частици и метео данни. Системата позволява разширени анализи за намиране на източници на замърсяване, видове и проблемни периоди от време с влошени нива на качество на въздуха. Още нещо от функциите, което е изключително полезно са специалните тримесечни доклади, базирани на исторически данни от точката за вземане на проби.

Към момента екипът на фирмата работи и по решения за мониторинг на качеството на водата, нивата на водните басейни и управлението на водните ресурси като цяло. Ползите от това ще са прецизно и моментно локализиране на субекти на замърсяване; данни в реално време за нивото на водни басейни; ранно идентифициране на рискове от наводнение или пресъхване; по ефективно планиране и мерки, свързани с водните ресурси в градовете.