РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Светли празнични дни!

Уважаеми жители на област Габрово,
За мен е удоволствие да Ви поздравя с Рождество Христово. Светли дни са, в които вярата, обичта и надеждата се извисяват над всичко останало. Дни, не за равносметки, а време да кажем „Благодаря“ на всички, които успяха и в тази изпитателна година да разпръскват светлина около нас! На всички, които се грижиха за своята общност, всички онези видими и невидими добротворци, лекарите, които бдят над нас, учителите, които помагат на нашите деца и внуци да знаят, будителите, които помагат на духа ни да бъде жив, всички спортисти, издигнали спорта в областта ни на друго ниво, талантливите деца, които разнасят славата на Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна, на онези, които дръзват да рискуват и да бъдат първи! Това е празникът в нас, от който няма да има смисъл ако сърцата ни не са отворени.
Коледа е! Усмихнете се, прегърнете човека до Вас, изживявайте малките радости, които всеки нов ден Ви поднася. Приемете моите и тези на екипа ми пожелания за добро здраве! Имайте добри помисли и мъдри дела и нека бъдат добрини и благост за всички Вас!
Светли празнични дни!
Борислав Бончев
Областен управител на област Габрово