РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител Ралица Манолова и народният представител Богомил Петков настояват пред Вицепремиера Караджов за ускоряване решаването на проблема с водоснабдяването на Севлиево

Областният управител Ралица Манолова и народният представител Богомил Петков обсъдиха с Вицепремиера и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов важни за област Габрово проекти. Сред основните въпроси, които бяха коментирани по време на срещата, в която участие взеха още и заместник – министъра на регионалното развитие Деляна Иванова, заместник областният управител Ивелин Стоянов и главният специалист „Регионално развитие“ Марияна Ризова, беше повече от тридесетгодишния проблем с водоснабдяването на община Севлиево. Манолова и Петков настояха за ускоряване работата по инвестиционния проект за реконструкция на довеждащия водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода. Проектът е разделен на два етапа – като остава последната пета част за изпълнение, с което да се приключи първият оттях. „Както преди, така и сега като народен представител ще продължа да помагам за решаването на този проблем“ – заяви категорично пред министъра Богомил Петков. Стана ясно по време на срещата, че с водната криза на Севлиево и селата е запознат и министър – председателят Кирил Петков и в тази връзка вицепремиерът увери, че има воля за решаването на проблема, защото е недопустимо да има населени места без вода. Работата по следващата част е от изключително значение. Това трасе е най – проблемното за експлоатация в условия на засушаване и намаляване дебита на откритите речни водохващания, тъй като загубите в него вече достигат до 84-86 % посочват данни към 2019 т. Завърши ли следващата част от проекта, това значително ще намали тези загуби. Инвестиционният проект е с разрешително за строеж, което означава, че при осигурено финансиране процедурите могат веднага да стартират.

По време на срещата бяха обсъдени още и пътните участъци от Републиканската пътна мрежа, които са включени за ремонти през настоящата година, с  реализирането на които значително ще се подобри тяхното състояние и безопасността на движение по пътищата.