РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Провеждат се разяснителни срещи с украинските граждани за възможността, която им дават получените регистрационни карти с личен номер

От понеделник, 28 март, започна издаването на регистрационни карти на украински граждани, настанени в област Габрово. Услугата се извършва в сградата на ОД на МВР Габрово, служба Миграция /входът откъм паспортна служба/, а процедурата отнема до 15 минути. В тази връзка, за да няма струпване на хора на едно място, Областна администрация – Габрово и областният координатор, който отговаря за взаимодействието между институциите по отношение на бежанците от Украйна заедно със служителите на служба „Миграция“ вече подготвят график, по който ще става регистрацията.  

След като получи временна закрила и своята регистрационна карта и личен номер всеки украински гражданин има право на труд и професионално обучение; образование за учениците и право на достъп до детска градина за децата до 6 годишна възраст; помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден /закуска, обяд и вечеря/, в т.ч. туристически данък, които се изплащат на доставчика на услугата. Помощта ще се предоставя за срок до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда в страната като тази помощ ще се предоставя за срок до 1 месец от датата на заявяването. Периодът на действие на програмата се предвижда да е от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. Получават и право на социално подпомагане, както и право на медицинска помощ при спешни състояния.

По този повод, по инициатива на Община Габрово, днес и утре се провеждат информационни срещи на представители на отговорни институции в направленията – здравеопазване, образование, ред и сигурност, социални дейности, със сформирани две групи от украински граждани, които са настанени на територията на област Габрово. Първата от тях беше с настанените в хотелската част на ТУ – Габрово майки с деца, а утре в 11 часа ще се състои следващата среща с настанените в частни домове. Директорът на РЗИ – Габрово обясни какво е необходимо да се направи преди децата да постъпят в детски градини или училища, ако има такова желание, свързано с имунизационни им календар. Колкото и сходен да е с българския, то се открояват и основни разлики в него. Поради това ако дадено дете трябва да бъде обхванато в образователната система, но липсва информация за това дали са му поставени всички необходими имунизации, се приема че то няма такива и му се изготвя индивидуален имунизационен план. Ако на здравните власти бъде показан имунизационен паспорт или дори снимка, изпратена от поликлиника, където са правени имунизациите –се приема, че детето има такива. Въпреки това желателно е всяко дете, на което му предстои да бъде записано в детска градина или училище да посети РЗИ – Габрово, където да му се обърне индивидуално внимание. Освен това ако украинските граждани планират да останат за по – дълъг период от време е добре да помислят за избор на личен лекар на децата си, ако имат такива. Същото се отнася и за възрастните. От РЗИ – Габрово припомниха, че циркулацията на Ковид – 19 в областта не е спряла, затова ако някой почувства и най – малко съмнение за вируса следва да потърси съдействие или от спешна помощ или от инспекцията. Има безплатни бързи тестове, които могат да бъдат направени на място, за да се реагира и ограничи максимално бързо разпространението на вируса сред общността. Освен това всеки от възрастните, който има желание може да бъде ваксиниран срещу Ковид -19.

Началникът на РУО – Габрово също разясни възможностите за включване на децата в образователната система. Една от най – важните предпоставки за това е получаването на личния номер от майката или придружителят на детето и здравните изследвания, които трябва да му се направят. Ако всичко това е на лице то в рамките на една седмица началникът на РУО издава заповед, с която детето да бъде насочено към училище или детска градина. Необходимо е да се попълни заявление, което може да се изтегли от следния линк https://ruo-gabrovo.org/aktualno/mezhdunarodna-zakrila-i-migranti/1789-zapisvaneto-na-detza-i-uchenitzi-v-preduchilishtna-i-uchilishtna-vazrast-ot-ukraina-za-obuchenie-v-darzhavnite-i-v-obshtinskite-detski-gradini-i-uchilishta  и да се изпрати по електронен път или да се подаде на място в РУО – Габрово на ул. „Брянска“ 30. В него трябва да се посочат майчиния език на детето, дали владее в някаква степен български или други европейски езици, къде и кой клас е завършил в своята страна.  Включените в образователната система деца ще бъдат в общи класове, а не отделени. Във всяко училище, където има украинско дете – ученик, преподаватели ще дават консултации по български език. На срещата беше обявен и разкритият Горещ телефон на Министерството на образованието и науката 0800 16 111 за получаване на консултации.

Обърнато беше внимание и относно социалната подкрепа, която правителството оказва на потърсилите закрила в нашата страна. От дирекция „Социално подпомагане“ обясниха, че тяхната задача е да покрият основните нужди. В тази връзка те са подготвили указания на украински език, които разпространиха сред жените, участващи в срещата. Беше разяснено, че след получаването на временна закрила и личен номер могат да ползват права на социална закрила като българските граждани. Могат да подадат заявление за получаване на еднократна помощ в размер до 375 лв, която се изплаща на следващия месец.  На телефон 0800 88 001 кол центърът на Министерството на труда и социалната политика предоставя безплатни консултации на български, руски и английски език на украински граждани за достъпа до пазара на труда в България и възможностите за социална подкрепа за деца и семейства всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

По – рано в Габрово бяха проведени и две срещи за консултации на украински граждани  с представители на Агенцията по заетостта и възможностите им за достъпа им до пазара на труда. Разменени бяха контакти с цел търсене на съдействие и подпомагане при необходимост от страна на Бюрото по труда в Габрово. На сайта на Агенцията в раздел „Възможности за работа на украински граждани” се публикува своевременно и информация за всички услуги, които Агенция по заетостта предоставя на украинските граждани.

zavrashtanetoSMARTistorii